Ytre Oslo Sentrum

Til leie – Bogstadveien 58

Butikk lokale - Fasade
Butikk lokale - Fasade
Butikk lokale - Fasade
Butikk lokale - Fasade
Butikk lokale - Fasade
Butikk lokale - Fasade
Butikk lokale - Fasade
Butikk lokale - Fasade
Butikk lokale - Fasade
Butikk lokale - Fasade
Butikk lokale - Fasade
Butikk lokale - Fasade
Butikk lokale - Fasade
Butikk lokale - Fasade
Butikk lokale - Område
Butikk lokale - Område
Butikk lokale - Område
Butikk lokale - Område
Butikk lokale - Område
Butikk lokale - Område
  • BESKRIVELSE
  • OM OMRÅDET
  • VEDLEGG

Beskrivelse

Bogstadveien 58 ble oppført i 1896, tegnet av arkitekten Georges Heinecke i en enkel nyrenessanse-stil. Bygget inneholder forretninger og boliger.

Beliggenhet

Sentralt beliggende handelslokale i Bogstadveien. Veldig godt footfall, med fantastisk eksponering.

Innhold

Et veldig godt salgsareal i 1 etasje, med store vinduer for å sikre eksponering. Fleksibelt lokale som kan utformes til enten en butikk eller servering. I underetasjen har man salgsareal og lager samt personalrom.

Ledig Fra

Etter avtale

Bydel Frogner er Oslos mest folkerike bydel med over 50 000 innbyggere. Det er også den mest velstående bydelen, med de dyreste boligene. Bydelen er en hektisk og sentrumsnær bydel med bortimot like mange arbeidsplasser som innbyggere. Geografisk omfatter bydelen mesteparten av Aker Brygge, deler av Vika, Bygdøy og de sentrale handlegatene Bogstadveien og Hegdehaugsveien, samt store deler av trafikkerte Kirkeveien (Ring 2).

I Vika og på Aker Brygge og Tjuvholmen finner vi Oslos dyreste kontorbygg, og det er også høye leiepriser i området rundt Solli plass. Ellers er det få store kontorbygg i bydelen, med et par unntak på Majorstuen. Næringsbyggene i bydelen utenfor Vika og Aker Brygge er typisk eid av mindre, private gårdeiere, der gårdene gjerne en kombinasjon av kontorer, handelsarealer og leiligheter.

Det er livlig på kvelds- og nattetid i bydelen, med et variert tilbud på cafe- og restaurantfronten. Bydel Frogner har en solid "handelseksport", flere fra nabobydelene kommer for å handle i spesielt Bogstadveien og Hegdehaugsveien. Disse handlegatene har de dyreste leieprisene etter Karl Johans gate.