Akershus

Til leie – Billingstad/Asker - Cellekontorer fra NOK 3.000,-. all inclusive pr. mnd . Godt med parkering -Trening-Kantine

Kontor til leie
Kontor til leie
107
107
101
101
Bergerveien 12
Bergerveien 12
102
102
10
10
12
12
4
4
2
2
  • BESKRIVELSE
  • OM OMRÅDET

Fasiliteter

Moderne, Sentralt, Garasje/P-plass, Kantine, Bredbåndstilknytning, Fellesresepsjon, Vaktmester-/vektertjeneste

Arealspesifikasjon

kvm/antEtgBeskrivelse

Beliggenhet

Eiendommen ligger sentralt til på Billingstadsletta i Asker Kommune. Bebyggelsen i området består i hovedsak av kontorbygg, samt handelsvirksomhet som Ikea, Smart Club etc.

Det er kort vei og god adkomst til E18. Videre er det god bussforbindelse på Billingstadsletta og kort vei til Billingstad stasjon med togforbindelse hver halvtime i begge retninger.

Arealer og innholdsbeskrivelse:

1 etasje: Ved respsjonen har vi et totalt areal på 366 kvm bestående av cellekontorer, møterom, sosiale soner, hjørnekontorer mm.

5. etasje: Har totalt areal på ca 1650 kvm, hvorav den ene fløyelen er ledig. Disse består av 23 cellekontorer, 2 større kontorer samt 2 store hjørnekontorer. I tillegg er det fellesarealer med 2 møterom, kjøkken, sosial sone og et kopi/rekvisitarom

Størrelser fra 11 kvm til 26 kvm på kontorene.
Se vedlagte skisser i prospekt som kan lastes ned.

Standard:

Lokalene holder god kvalitet og kan tilpasses leietakers ønsker og behov.

Arealene egner seg godt både som cellekontorer og team arealer, og har god tilgang til dagslys.

Det er stor veldrevet kantine, egen kaffebar, god tilgang på møterom samt trimrom med dusj i bygget. Det er også fysioterapaut i bygget. Betjent resepsjon med registrering ved besøk og god mulighet for profilering av leietaker.

Oppvarming:

God kapasitet på ventilasjon og elektrisk kjøling/oppvarming.

Bebyggelse:

Bergerveien 12 er næringsbygg på ca 22.250 kvm fordelt på 3 bygningsdeler. Bygget er oppført i 2 byggetrinn, henholdsvis 1971 og 1985, og senere kontinuerlig oppgradert.

Deler av dagens omkringliggende industribebyggelsen planlegges revet og konvertert til boligformål.

Parkering:

Meget god parkeringsdekning.

Adkomst

Eiendommen ligger ca. 13 km fra Oslo og 7 km fra Asker sentrum.

Det er gangavstand til Billingstad togstasjon (8-10 min.), samt gode bussforbindelser ca. 150 m fra resepsjon.

Det tar ca. 6 min med taxi til flytoget fra Sandvika togstasjon.

Leieantydning

Alle kontorene har en fast leiepris som også inkluderer felleskostnader. De
rimligste kontorene har en fastpris på NOK 3.000,- eksl. mva og det dyreste har en fastpris på NOK 6.800,- eksl.mva.
Det som eventuelt vil komme i tillegg er om man ønsker å benytte seg av kantinen.

Diverse informasjon:

For de bedrifter som ønsker å benytte lokalene, vil utleier tilby individuelle leieavtaler basert på følgende:
- Fastpris pr. kontor inkludert fellesutgifter som rengjøring av fellesarealer, felles kjøkkenfasiliteter
og felles møterom og energi mm
- 3 års leieavtaler med 3 mnd.gjensidig oppsigelse med virkning 6 mnd. etter leieoppstart.
- Leietaker betaler 3 mnd. forskudd + 3 mnd.bankgaranti på leie innen overtagelse.
- Lik leiekontrakt for alle brukere.
- Leietakere må være moms.-pliktige
- Parkering utenfor bygget kan leies for
NOK 600,- pr. plass.pr. måned.

Innhent komplett prospekt

Nettannonsen er kun et utdrag av prospektets fullstendige eiendomsopplysninger. Alle som vurderer tilbud må sette seg inn i alle prospektets opplysninger. Last ned fullstendig PDF eller kontakt megler.

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 220

Gårdsnr: 32

Bruksnr: 104

Asker er en forstadskommune til Oslo, mellom Bærum og Lier. Den 100 kvadratkilometer store kommunen har snaue 60 000 innbyggere og er delt inn i 16 grunnkretser, med ganske jevn fordeling av innbyggertallet i de ulike kretsene.

40 prosent av askerbøringene arbeider i egen kommune, mens ca. 60 prosent pendler ut, hovedsakelig til Bærum og Oslo. På den andre siden dekkes snaue 60 prosent av arbeidsplassene ved innpendling fra Bærum og Buskerud.

Avstanden inn fra Asker sentrum til Oslo sentrum er ca 25 kilometer, og bilkøene er lange inn mot hovedstaden. Asker er imidlertid et knutepunkt for tog, i og med at stasjonen er endestasjon for Spikkestadbanen. Asker stasjon er Norges femte største målt i antall reisende. Flytoget til Gardermoen stopper på stasjonen, som er svært viktig for etableringen i nærområdet, og Asker-banen er dobbeltsporet

Antall nyetableringer i kommunen har de seneste årene ligget stabilt på rundt 700. Næringslivet i Asker har sin tyngde innenfor handel, forretningsmessig tjenesteyting og bransjer i industrikategoriene kjemisk og maskinvare, men de seneste årene har Asker tiltrukket seg en rekke bedrifter innenfor olje- og gass-sektoren.

Totalomsetningen for Askers bedrifter er på drøyt 60 milliarder kroner i året, hvorav ca. 75 prosent av verdiskapningen skjer med utgangspunkt i bedrifter lokalisert til Holmen-Slependen-området. Varehandelen står for 7-8 prosent av denne omsetningen. Det er to store kjøpesentre i kommunen, prisbelønte Holmen Senter, samt Trekanten Senter i Asker sentrum.

I de søndre og sørøstre delene av kommunen, ned mot Heggedal, er det ikke store næringsbygg, dette området er et gammelt industriområde. Langs veien ut mot Slemmestad er det få bedrifter av en viss størrelse, noe det også er i de nordvestre delene av kommunen, mot Vestmarka.

Det er gjennomgående lite ledige arealer i Asker sentrum, der vi finner de høyeste leieprisnivåene. Nivåene i Asker ligger gjennomgående lavere enn i Bærum. Det typiske leienivået for snittlokaler i Asker har ligget på 1200-1300 kroner kvadratmeteren i året, men gode lokaler i Asker sentrum med sentral beliggenhet har oppnådd 1800-1900 kroner per kvadratmeteren.

Det store prosjektet i Asker er utviklingen av Kraglund kontorpark, rett sør for Asker sentrum. Her utvikler Ferd Eiendom 50 000 kvadratmeter fordelt på fire byggetrinn, og det første trinnet var klart i desember 2011. I løpet av 20111/2012 er det ferdigstilt om lag 20 000 kvadratmeter med kontorlokaler i Kraglund Kontorpark.