Akershus

Til leie – Bekkestua - Kontor-/forretningslokale

Bekkestua
Bekkestua
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
  • BESKRIVELSE
  • OM OMRÅDET

Fasiliteter

Aircondition/Ventilasjon, Alarm, Bredbåndstilknytning, Garasje/P-plass

Beskrivelse

Med en sentral beliggenhet i Bekkestua sentrum har lokalet kort gangavstand til alle ønskelige fasiliteter. Lokalet ligger på hjørnet av Bekkestua Handelshus, og har således god eksponering mot både trafikkert gågate og Bekkestua bussterminal. Lokalet er lyst og trivelig med store glassflater på to sider av lokalet og ligger på bakkeplan.

Lokalet benyttes i dag som et kontor, med åpent landskap og flere møterom. Det er også et kjøkken og toaletter i lokalet.

Lokalet kan enkelt gjøres om til et forretningslokale. Det er også mulig å leie dette lokalet i kombinasjon med nabolokalet, det totale arealet som da tilbys er 1.036 kvm BTA.

Adkomst

Det er svært god adkomst til lokalet. Bekkestua bussterminal og Bekkestua T-banestasjon ligger kun få meter unna. Det er også god parkeringsdekning for gjester i parkeringshuset tilhørende Bekkestua Handelshus. Det er ellers også meget god parkeringsdekning på Bekkestua.

Leietaker kan leie parkeringsplasser i tilhørende parkeringshus.

Beliggenhet

Med et bredt utvalg butikker og restauranter, samt et vinmonopol og andre nyttige tjenester er Bekkestua sentrum et attraktivt område som tiltrekker seg en stor kundemasse. Det er rikelig med servicetilbud på Bekkestua og et yrende liv.

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 219
Gårdsnr: 19
Bruksnr: 21

Bærum kommune er Oslos nabokommune i sørvest, med godt over 100 000 innbyggere.
Administrasjonssentret i kommunen er Sandvika, og her finner vi offentlige organer som kommuneadministrasjon, rådhus og politi, i tillegg til kino, restauranter og ikke minst Sandvika Storsenter, som er det sentrale kjøpesenteret i kommunen. Men det er også en rekke mindre kjøpesentre rundt omkring i kommunen, og servicefasilitetene i Bærum er gjennomgående gode.

Bærum kommune har mange innbyggere med et høyt utdanningsnivå og høyt inntekts- og formuesnivå, faktisk scorer de høyest i landet på begge områdene. Kommunen skiller seg også fra de andre kommunene rundt Oslo, ved å ha flere arbeidsplasser enn antall sysselsatte bæringer.

Over 40 prosent av innbyggerne i kommunen over 16 år har høyere utdanning, som indikerer stort behov for kontorlokaler og også bidrar sterkt til at boligprisene er like dyre som i Oslo vest. En rekke av kommunens innbyggere arbeider imidlertid i Oslo, som skaper stort press på hovedinnfartsveien E18. Det er også lange køer på se sentrale innfartsveiene Griniveien og Bærumsveien. Kollektivforbindelsene inn til Oslo er mange, som lokaltog, en rekke busser, samt T-bane til visse områder i østre deler av Bærum (Østeråsbanen og Kolsåsbanen).

Eiendomsdrift og diverse tjenesteyting, kunnskapsbasert virksomhet og varehandel er de klart største bransjene i Bærum. Mange mellomstore og større bedrifter er imidlertid på jakt etter eiendommer på strekningen fra Sandvika til Asker. Dette er typisk selskaper innenfor olje og offshore, som er sterkt representert i kommunen, samt andre kunnskapsbedrifter.

Bedrifter som er lokalisert i Oslo søker seg sjelden til Bærum og Asker, i hvert fall ikke utenfor Lysaker og Fornebu. På den andre siden søker heller ikke bedriftene i Bærum og Asker seg inn til Oslo, det vil si, unntaket er igjen Lysaker.

Sandvika og Billingstadsletta har hatt perioder med stor arealledighet. Men der Sandvika kan skilte med Flytoget, havner Billingstadsletta midt mellom Asker sentrum og Sandvika. Kort avstand til Flytoget er viktig, spesielt for bedrifter med internasjonal virksomhet og dermed mye reisevirksomhet.

Entra Eiendom er en av de største eiendomsbesitterne i Bærum, særlig i Sandvika, der det statlige eiendomsselskapet satser på et nytt stort kunnskapssenter. Profier (Bjørn Rune Gjelsten) investerer tungt på Bekkestua og skal utbygge det gamle Lefdal-senteret. Arve Nyhus har gjennom selskapet Megaron et kjempeprosjekt i Sandvika, og 25 000 kvadratmeter i Elias Smiths vei 14-26 står klart i 2012. Ellers er det et spredt eierskap, men en del eiendomsfond har eiendommer i kommunen.

De dyreste lokalene finner vi i Sandvika sentrum, her er nivåene omtrent på høyde med Fornebu og opp mot nivåene på Lysaker. Typiske leiepriser i de mer usentrale strøkene av Bærum har tradisjonelt ligget på 1200-1500 kroner kvadratmeteren i året. Det er ingen store næringsbygg i de vestlige delene av kommunen, bedriftene her er gjennomgående mindre handels-, håndverks- og produksjonsbedrifter.