Oslo sentrum

Til leie – BACKEGÅRDEN - AKERSGATEN 45

51
51
52
52
53
53
54
54
55
55
56
56
57
57
58
58
59
59
60
60
  • BESKRIVELSE
  • OM OMRÅDET

Fasiliteter

Aircondition Alarm Bredbåndstilknytning Garasje/P-plass Heis

Beskrivelse

Akersgaten 45 eller for de fleste kjent som Backegården er et landemerke i Oslo sentrum og har over flere generasjoner posisjonert seg som en av våre mest kjente handels og kontoreiendomer.

Vi har for utleie ca 484 m² i eiendommens 3. etasje. Lokalet et utformet som en A sett ovenfra og har store vinduer på flere sider. Dermed oppleves lokalene som meget lyse og innbydende samtidig som de er arealeffektive og plassbesparende. Planløsningen kan innredes meget effektivt som følge av formen på bygget. Etasjen egner seg både til åpent landskap og cellekontorer.

Lokalene vil skreddersys for ny leietaker med blant annet nytt gulvbelegg, himling, kjøkken, møterom, belysning og god ventilasjon.

Eiendommen har god parkeringsdekning i eget parkeringsanlegg i kjeller.

Beliggenhet

Backegården ligger sentralt plassert i Oslo sentrum, med umiddelbar nærhet til Storting, Tinghus, Karljohan, Kvaderaturen og Oslo S. Eiendommen ligger også plasert rett utenfor utgangen til Stortinget stasjon, som gir umiddelbar adgang til alle byens t-banelinjer. Videre stopper trikker og busser i Stortingsgaten. Ned Karl Johan ligger Oslo S - som er Norges største offentlige kommunikasjonspunkt for buss, trikk, t-bane, tog og flytoget.

Eiendommen er omgitt av et utall av butikker, cafeer, hoteller, restauranter og andre servce tilbud.

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 301
Gårdsnr: 207
Bruksnr: 22

Oslo sentrum inneholder den klart største delen av kontorarealene i Oslo. Akershus Eiendom regner med at om lag 3 millioner kvadratmeter av Oslos totalt 8 millioner kontorkvadratmeter befinner seg i sentrum, men da inkluderer de området fra Solli plass i vest til Bjørvika i øst.

Sentrum vil av naturgitte årsaker alltid være det mest sentrale området i Oslo, med kort vei til alle servicefasiliteter og ikke minst en suveren kollektivdekning. Arealledigheten i området er som regel lavest blant de ulike områdene i hovedstaden. Gjennomgående er ledigheten på 4-5 prosent, og sjelden over 6-7 prosent. Ledigheten i sentrum var eksempelvis i 2009 ned mot det halve av ledighetsnivået til prestisjeområdet CBD.

All utbygging skjer på eksisterende bebygde tomter. Stort sett kan ledigheten i sentrum oppsummeres som friksjonsledighet og ledighet i påvente av oppgraderinger. Dette gjelder særlig i de vestre delene av sentrum. Oslo sentrum kjennetegnes likevel av mange gamle bygårder, som er umoderne og lite areal- og energieffektive etter dagens krav. Det går derfor mot en rekke moderniseringer de kommende årene for at gårdene skal holde seg attraktive.

Parkeringsdekningen i sentrum er svært dårlig, hvis vi ser bort fra de private parkeringshusene. Til gjengjeld er altså kollektivdekningen i særklasse og omfatter både tog, T-bane, trikk, buss og ferge.

To store private gårdeiere peker seg ut i Oslo sentrum, Olav Thon og Eiendomsspar. Det offentlige er en stor eiendomsbesitter gjennom Statsbygg. Rom Eiendom eier mye rundt Oslo S, det samme gjør Entra Eiendom. Ellers består utleierne av alt fra livselskaper, pensjonskasser, eiendomsfond til mindre private gårdeiere og utenlandske aktører.

Med unntak av Bjørvika og Schweigaards gate, er det svært få bygg i sentrum som er store nok til å være hovedkontorfunksjoner for de største bedriftene. Det finnes imidlertid en rekke større offentlige leietakere i sentrum innenfor stats- og kommuneforvaltningen, samt rettsvesenet.

Leietakermassen i Oslo sentrum er gjennomgående spredt, med alt fra offentlige leietakere, foreninger og organisasjoner, forlag, advokater, finans og tjenesteytende næringer generelt. Handelseiendommene har kontorarealer i de øverste etasjene.

Leieprisene i Oslo sentrum ligger naturlig nok høyt, opp mot nivåene i prestisjeområdet CBD for de dyreste lokalene rundt Rådhuset, Oslo S og Regjeringskvartalet og Tinghuset, og etter hvert Bjørvika. Beveger vi oss bortover Storgata og i nedre delen av Kvadraturen, med til dels gamle og utdaterte bygninger, snakker vi om leienivåer på halvparten av toppnivåene.

Leienivåene i de dyreste områdene av Oslo sentrum svinger mye og nesten like mye som i prestisjeområdet.