Akershus

Til leie – Attraktive kontorlokaler - god parkeringsdekning - kortidsleie - takterrasse

Snarøyveien 36
Snarøyveien 36
Felles resepsjon
Felles resepsjon
Attraktivt møterom med terrasse og utsikt
Attraktivt møterom med terrasse og utsikt
Eksempel møterom fra kontorlokalene
Eksempel møterom fra kontorlokalene
Eksempel lederkontor _ lokalene kan leies møblert
Eksempel lederkontor _ lokalene kan leies møblert
Åpent kontorlandskap - teamkontor
Åpent kontorlandskap - teamkontor
Takterrasse
Takterrasse
Sosial sone
Sosial sone
Cellekontor
Cellekontor
Kontorlandskap
Kontorlandskap
Sosiale soner i tilknytning til kaffebar og kantine
Sosiale soner i tilknytning til kaffebar og kantine
Treningsrom
Treningsrom
Innendørs sykkelparkering
Innendørs sykkelparkering
Felles auditorium for ca 90 personer
Felles auditorium for ca 90 personer
Eiendommen har felles møteromssenter
Eiendommen har felles møteromssenter
Felles kantine
Felles kantine
Felles kantine
Felles kantine
Stor fin uteterrasse i tilknytning til byggets kantine
Stor fin uteterrasse i tilknytning til byggets kantine
Kort gangavstand til Fornebu S med Vinmonopol, mote, livsstil, helse- og tjenestetilbud
Kort gangavstand til Fornebu S med Vinmonopol, mote, livsstil, helse- og tjenestetilbud
Godt kollektivtilbud med hyppige bussavganger til Lysaker og Oslo sentrum
Godt kollektivtilbud med hyppige bussavganger til Lysaker og Oslo sentrum
  • BESKRIVELSE
  • OM OMRÅDET

Beliggenhet

Snarøyveien 36 ligger sentralt til på Fornebu omgitt av flotte omgivelser og et attraktivt nabolag.
Fornebu er blitt et etablert område innenfor blant annet IT, telekommunikasjon, olje og offshoreclusterne.
Her ligger hovedkontoret til Statoil, Aker, Telenor, Evry, Broadnet, Accenture for å nevne noen.

Fornebu kan by på god offentlig kommunikasjon. Eiendommen ligger vakkkert til ned mot indre Oslofjorden og rundt i området er det flotte turstier og badestrender, samt hyggelige serveringssteder og 3 konferansehoteller i umiddelbar nærhet.

Kjøpesenteret Fornebu S som ligger like i nærheten, har et rikholdig utvalg av butikker om det så gjelder et raskt gjøremål i lunsjen eller utvidet besøk etter arbeidstid. Senteret har også Vinmonopol.

Inneholder

Lokalene fremstår lyse og moderne. Leieobjektene består i all hovedsak av åpent kontorlanskap og en liten andel cellekontorer. I midtkjernen sentralt plassert i leieobjektene er møterom og stillerom etablert, som sørger for god kommunikasjon og samhandling i leieobjektet.

Tilgang til attraktive takterrasser.

Lokalene kan leies ferdig møblert med moderne hev- og senk kontorpulter.

Leieobjektet står ledig i dag og lokaler kan også leies med kortere tidshorisont.

Parkering

Garasjekjelleren består av hele 650 garasjeplasser. Utendørs parkeringsområde har 50 parkeringsplasser.

Kantine

I underetasjen ligger felles kantine og kaffebar med tilgang til en flott terrasse.

Diverse

Eiendommen har resepsjonstjeneste og besøksregistrering.

Av andre fellesfasiliteter kan nevnes møterommsenter med auditorium for ca 90 personer og møterom og kursrom i ulike størrelser.

For de som trener til jobb er bygget tilrettelagt med innendørs sykkelparkering, garderobe- og dusjanlegg og moderne treningsrom.

Bebyggelse

Eiendommen stod oppført høsten 2007, og fremstår i dag som et moderne og representativt kontorbygg med attraktive fellesfunksjoner og meget god parkeringsdekning.

Bygget består av 2 enkeltstående bygninger med felles tak og glassfasade og er knyttet sammen av gangbroer .

Ledig fra

Lokaler kan klargjøres på kort varsel

Fasiliteter

Moderne
Sentralt
Parkering
Ventilasjon
Kjøreport
Kantine
Brebånd
Fellesresepsjon
Alarm
Vaktmester
Air conditioning
Treningsrom
Innendørs sykkelparkering
Dusj
Garerobe
Besøksparkering

Lysaker

Lysaker er blitt et helt sentralt knutepunkt på vestsiden av Oslo, gjennom gjenåpningen av Lysaker stasjon i 2009. Områdets største fortrinn er det gode kollektivtilbudet, samt den nære tilknytningen til E18. I tillegg til Flytoget, går det mer enn 1000 daglige bussavganger fra Lysaker via operatøren Ruter.

Parkeringsdekningen i området er ganske god gjennom parkeringsarealer i byggene, og mange ansatte i området kommer med bil vestfra.

Tradisjonelt har Lysaker tiltrukket seg bedrifter med hovedkontorer innenfor olje og offshore, samt engineering. Eiendommene er gjennomgående store. Aker har tidligere vært en stor leietaker i området, Petroleum GeoServices (PGS) er en stor leietaker. Disse næringene er fortsatt representert, men i de senere årene er det kommet til bedrifter innenfor IKT-næringen og forsikring, ikke minst gjennom Storebrand, samt skadeselskapet If. If er fra 2013 på plass i Vækerø Park.

Blant servicefasilitetene i området står det store kjøpesenteret CC Vest helt sentralt, men det er få indikasjoner på at arbeidstakere på Lysaker bruker senteret mye. CC Vest har som mål å være et bydelssenter for området, med alle servicetilbudene som det innebærer. Det er også grønne lunger i den store ”trafikk- og kontormaskinen” Lysaker, hvor de ansatte kan sitte ute og slappe av med lunch.

Lysaker har en nokså spredt eierstruktur, men den største eiendomsbesitteren på Oslo-siden er Mustad Eiendom, som har åpnet opp et gammelt industriområde for handel og kontorer. Andre store aktører på Lysaker er Storebrand gjennom Lysaker Park, Vital, Aberdeen Asset Management og Norwegian Property. Lysaker er spesielt i den forstand at kommunegrensen går tvers gjennom området, som kan medføre at eiendomsbesitterne må forholde seg til to ulike kommuneregimer. Oslo og Bærum har ulike syn på utbyggingen i området.

Leienivået på Lysaker ligger mellom nivået på Skøyen og Fornebu. Det gjenspeiler at Lysaker ikke er like sentralt som Skøyen, men området er attraktivt gjennom flytogforbindelse fra svært trafikkerte Lysaker stasjon. Eiendommene nær stasjonen og på Lysakerlokket oppnår de høyeste leieprisene. I tillegg er det en del dyre eiendommer langs attraktive Strandveien, med fjordutsikt.

Leieprisene på Lysaker svinger likevel nokså moderat, og mindre enn leieprisene på Skøyen, som er en konkurrent ved etableringer. I og med at det er flere hovedkontorfunksjoner på Lysaker, oppstår det fra tid til annen et hopp i arealledigheten når disse virksomhetene flytter.

Fornebu

Etter nedleggelsen av Fornebu hovedflyplass i 1998, har området begynt å blomstre som et næringsområde. Fornebu har lykkes i å tiltrekke seg store hovedkontorer innenfor IT og telekommunikasjon, med Telenor i spissen, og EDB ErgoGroup flytter ut med sitt hovedkontor her.

Det gamle terminalbygget på Fornebu benyttes nå som kontorer for en rekke selskaper, som en del av det statlig finansierte kunnskapssenteret IT-Fornebu. Telenor innviet i september 2002 sitt nye hovedkvarter på Fornebu og rommer nå arbeidsplasser for 6000 ansatte. Aker Solutions flyttet i desember 2007 inn til Aker Hus, mens Norske Skog holder til vest på Fornebu

I tillegg er Statoil på plass med sitt nye hovedkontor på Fornebu fra slutten av 2012, det samme er Aker ASA fra 2013. I november 2011 forsterket dette selskapet satsingen ytterligere i området, ved å kjøpe et større tomteområde for nærings- og boligutvikling ved siden av Telenor Arena.

Det største ankepunktet mot Fornebu er den manglende offentlige kommunikasjonen med baneløsninger. Alle aktørene er enige om at en metro er den beste løsningen, men her mangler det 3-4 milliarder kroner for å fullfinansiert en slik løsning. Atkomst i dag til Fornebu er derfor basert på bil og buss. Uten trafikk tar det bare 10-15 minutter med bil til og fra Oslo sentrum, men i rushtrafikken kan det i verste fall ta 45 minutter til en time.

Flere av Ruters busser går imidlertid til Fornebu, inkludert linjene 24, 28, 31, 31E og 733. Buss 31 mot Grorud har en beregnet kjøretid på 18-20 minutter mot Nationaltheatret stasjon og Wessels plass utenfor Stortinget, men det er altså utenfor rushtrafikken. Fornebu-området har i tillegg en stor grad av utbygde gang- og sykkelveier.

Det er begrenset med servicefasiliteter på Fornebu, men fra 2014 vil et handelssenter på drøyt 20 000 kvadratmeter stå klart, i regi av KLP Eiendom. Det vil styrke handelstilbudet betraktelig. I tillegg utvikler Scandic et hotell på Fornebu, det samme gjør Choice Hotels gjennom Quality Hotel Arena Fornebu.

Leieprisene på Fornebu svinger ikke mye og ligger nivåmessig noe under Lysaker, blant annet fordi Fornebu ligger noe mindre sentralt, med større avstander til Flytoget. Nivåene indikerer også at utbyggerne der ute i liten grad får avkastning fra tomten, kun selve bygget.