Oslo nord

Til leie – Atelier/ kontor lokaler til leie sentralt på Økern

80
80
81
81
82
82
  • BESKRIVELSE
  • OM OMRÅDET

Fasiliteter

Aircondition/Ventilasjon Bredbåndstilknytning Garasje/P-plass Heis

Adkomst

Økern Torg vei 1 ligger inntil den nye rundkjøringen på avkjørselen fra Østre Akervei. Meget enkel av og påkjørsel til Ring 3 og Østre Aker vei. Kort vei til E 6 Nord/ Syd. Gangavstand til T-bane og buss.

Beliggenhet

Sentralt beliggende næringseiendom/ kontoreiendom på Økern. Meget enkel adkomst til hovedveinettet. Økern er et knutepunkt for trafikk både øst/ vest og nord/ syd. Eiendommen ligger i umiddelbar nærhet til Økern Torg.

Innhold

Lokalet utgjør hjørne lokale i byggets 4 etasje og inneholder noen cellekontorer, kontorlandskap, møterom, kjøkken og toaletter. Det er heis i eiendommen. Lokalene er lys med mye vinduer til 2 sider. Bygget ligger fritt og åpent. Lokalene egner seg både til tradisjonell kontor virksomhet med cellekontorer, men også til åpneløsninger med teamkontorer, showroom og åpentlandskap. Mange muligheter! Oppusning må påregnes.Ta kontakt med oss i dag for en visning og en uforpliktende prat!

Bjerke bydel er Oslos nest minste bydel målt etter folketall og har et areal på 7,7 kvadratkilometer. Bydelen, som inneholder de to næringsområdene Økern og Brobekk, har tradisjonelt huset plasskrevende lager- og industrivirksomheter. Men de seneste årene har trenden vært at lager og industri flyttes ut av bydelen for å gjøre plass for kontorbygg og boliger. Det har vært snakk om at den nedre delen av Groruddalen, fra Økern og opp gjennom Brobekk, kan bli ”nye Nydalen”, et nytt og attraktivt kontorområde for virksomheter i både privat og offentlig sektor.

Økern

Det gigantiske veiprosjektet Ring 3 Ulven-Sinsen er blitt selve veiskillet for det som kommer til å definere Økern som et kontorområde i fremtiden. Utbyggingen til nærmere 4 milliarder kroner vil legge store veiområder i tunnell, noe som har gjort det mulig for eiendomsutviklerne å legge omfattende utviklingsplaner for næringsbygg på Økern.

Planene for nye kontor- og handelsbygg på Økern er på et tosifret milliardbeløp, og i løpet av få år vil leietakere kunne velge mellom topp moderne kontorfasiliteter til en ikke altfor høy leiekostnad.

Økern har stor tilgjengelighet, hvor det er lett å komme frem med bil. Det går også buss, flytogbuss og t-bane i området.

Brobekk

Brobekk og vestsiden av nedre Groruddalen preges av store endringer. Utbyggingen av Økern og Ring 3 har økt interessen for den nedre delen av Groruddalen og vil prege Brobekk-området fremover.

Brobekk-området består hovedsakelig av boligbebyggelse med eneboliger, rekkehus og mindre boligblokker. Området rundt Brobekk kjennetegnes først og fremst av en rekke store kombinasjons- og lagerbygg, særlig i Alf Bjerckes vei, en vei som går parallelt på østsiden av sterkt trafikkerte Østre Aker vei, rett inntil jernbanen.

Kollektivdekningen i området er ikke veldig god, men det er T-banestasjoner i nærheten, som Brobekk og Linderud med hyppige avganger, og området kan fra Oslo sentrum også nås med bussene 301 og 321. Om noen år kan det bli en tverrgående T-baneforbindelse i Groruddalen. Men mye av atkomsten er bilbasert, og det er god utendørs parkeringsdekning hos de store byggene.

Leieprisene i denne delen av Oslo er tradisjonelt nokså moderate, og jo lengre oppover i Groruddalen, desto lavere nivåer.