Akershus

Til leie – Asker sentrum - Trekanten senter - moderne kontorlokaler

Asker
Asker
Kontorlokaler Asker
Kontorlokaler Asker
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
18
18
19
19
  • BESKRIVELSE
  • OM OMRÅDET

Fasiliteter

Aircondition/Ventilasjon Bredbåndstilknytning Heis

Beskrivelse

Det ledige arealet er på ca. 905 kvm og ligger i 5. etasje som er toppetasjen på Trekanten senter. Lokalet vender ut mot 'torget' på Trekanten og har en flott utsikt over Asker.

Bygget er moderne, godt vedlikeholdt og kontorlokalene holder en høy standard. Lokalet kan tilpasses helt etter leietakers ønsker og behov.

Parkering

Det er mulig å leie faste parkeringsplasser i parkeringshus i Asker sentrum. Det er utendørs parkering på eiendommen med parkometer for besøkende.

Adkomst

Trekanten senter ligger i Asker sentrum med enkel adkomst fra E18. Eiendommen ligger i umiddelbar nærhet til Asker togstasjon og bussholdeplass.

Beliggenhet

Det ledige kontorlokalet ligger i toppetasjen på bygg B på Trekanten kjøpesenter i Asker sentrum. Eiendommen har en strategisk plassering i Asker sentrum med offentlige kontorer, butikker, kafeer, treningssentre og restauranter i umiddelbar nærhet. Det er rikelig med servicetilbud i området.

Eiendommen ligger i umiddelbar nærhet til offentlig kommunikasjon som Asker togstasjon og bussholdeplass.

Trekanten i Asker er et populært samlingspunkt og regnes som et moderne bysenter med et godt utvalg av butikker, servicetilbud og helsetjenester. Utenom kjøpesenteret er det kontorer med både private og offentlige aktører.

Standard

5. etasjen ble bygget i 2008 og er meget moderne. Det er bra ventilasjon med kjølebafler montert i taket. Det er montert kortleser inn til lokalet, og ansatte får sitt personlige adgangskort. Lokalet og eiendommen holder en meget god standard og bygget er godt vedlikeholdt.

Innhold

Lokalet har et trivelig inngangsparti med garderobe, cellekontorer, åpne arealer for kontorlandskap og sosiale soner, teamrom, møterom, kantine/kjøkken, våtromsarealer med WC, HCWC og dusjfasiliteter. I tillegg er det serverrom, kopi- og rekvisitarom. Lokalet har også to egne balkonger med flott utsikt.

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 220
Gårdsnr: 2
Bruksnr: 250

Asker er en forstadskommune til Oslo, mellom Bærum og Lier. Den 100 kvadratkilometer store kommunen har snaue 60 000 innbyggere og er delt inn i 16 grunnkretser, med ganske jevn fordeling av innbyggertallet i de ulike kretsene.

40 prosent av askerbøringene arbeider i egen kommune, mens ca. 60 prosent pendler ut, hovedsakelig til Bærum og Oslo. På den andre siden dekkes snaue 60 prosent av arbeidsplassene ved innpendling fra Bærum og Buskerud.

Avstanden inn fra Asker sentrum til Oslo sentrum er ca 25 kilometer, og bilkøene er lange inn mot hovedstaden. Asker er imidlertid et knutepunkt for tog, i og med at stasjonen er endestasjon for Spikkestadbanen. Asker stasjon er Norges femte største målt i antall reisende. Flytoget til Gardermoen stopper på stasjonen, som er svært viktig for etableringen i nærområdet, og Asker-banen er dobbeltsporet

Antall nyetableringer i kommunen har de seneste årene ligget stabilt på rundt 700. Næringslivet i Asker har sin tyngde innenfor handel, forretningsmessig tjenesteyting og bransjer i industrikategoriene kjemisk og maskinvare, men de seneste årene har Asker tiltrukket seg en rekke bedrifter innenfor olje- og gass-sektoren.

Totalomsetningen for Askers bedrifter er på drøyt 60 milliarder kroner i året, hvorav ca. 75 prosent av verdiskapningen skjer med utgangspunkt i bedrifter lokalisert til Holmen-Slependen-området. Varehandelen står for 7-8 prosent av denne omsetningen. Det er to store kjøpesentre i kommunen, prisbelønte Holmen Senter, samt Trekanten Senter i Asker sentrum.

I de søndre og sørøstre delene av kommunen, ned mot Heggedal, er det ikke store næringsbygg, dette området er et gammelt industriområde. Langs veien ut mot Slemmestad er det få bedrifter av en viss størrelse, noe det også er i de nordvestre delene av kommunen, mot Vestmarka.

Det er gjennomgående lite ledige arealer i Asker sentrum, der vi finner de høyeste leieprisnivåene. Nivåene i Asker ligger gjennomgående lavere enn i Bærum. Det typiske leienivået for snittlokaler i Asker har ligget på 1200-1300 kroner kvadratmeteren i året, men gode lokaler i Asker sentrum med sentral beliggenhet har oppnådd 1800-1900 kroner per kvadratmeteren.

Det store prosjektet i Asker er utviklingen av Kraglund kontorpark, rett sør for Asker sentrum. Her utvikler Ferd Eiendom 50 000 kvadratmeter fordelt på fire byggetrinn, og det første trinnet var klart i desember 2011. I løpet av 20111/2012 er det ferdigstilt om lag 20 000 kvadratmeter med kontorlokaler i Kraglund Kontorpark.