Akershus

Til leie – Asker sentrum- Representativ og moderne kontorlokaler med gode parkeringsforhold og heis.

Prospektet er ikke aktivt
Kontor til leie
Kontor til leie
70_245901511
70_245901511
70_1448912065
70_1448912065
Hagaløkkveien 7
Hagaløkkveien 7
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
13
13
  • BESKRIVELSE
  • OM OMRÅDET

Fasiliteter

Moderne, Sentralt, Garasje/P-plass, Aircondition/Ventilasjon, Vaktmester-/vektertjeneste

Arealspesifikasjon

kvm/antEtgBeskrivelse478 kvm3Kontor

Beliggenhet

Meget sentral beliggenhet med svært lett adkomst i fra E 18 og Asker jernbane (3 min.gangvei) med flytog og kontinuerlige avganger til Oslo og Drammen.
Byggets 1. etasje innehar Meny( Ultra) matvare og selve sentrum ligger kun få minutters gange med offentlige kontorer, butikker, kafeer, treningssentre og restauranter mm.

Arealer og innholdsbeskrivelse:

Totalt bruttoareal: 474 kvm

Inneholder:
5 romslige cellekontorer, møterom, konferanserom med plass til 15-20 personer, åpent landskap med plass til 3-4 arbeidsplasser, sosial sone, delvis åpen kjøkkeninnredning med spiseplass, wc, arkivrom, teknisk rom samt lager.

Standard:

Lokalene holder en god standard og er delikate. Utstrakt bruk av glass på cellekontorene samt store vinduer, gjør at lokalene fremstår som lyse og moderne.

Oppvarming:

Ved balansert ventilasjon, kjøling på sommeren og varme på vinteren.

Bebyggelse:

Næringseiendom over 3 etasjer hvorav kontorlokalene befinner seg i 3 etasje som skal fremleies frem til 31.7.2019.

Parkering:

Det følger med 5 innendørs p-plasser i parkeringsanlegget i 3 etasje vis a vis inngang. Svært lett tilgjengelige.

Tomten:

Eiet tomt på 7.702 kvm.
Utenomhusarealene er pent opparbeidet. Primært asfalterte parkeringsarealer.

Eiendommens utgifter:

Fellesutgiftene er estimert til ca kr 190,- pr.kvm/år og inkluderer strøm og oppvarming av fellearealer, kommunale avgifter, rengjøring og ytre vedlikehold mm.

Adkomst

Fra Oslo: E18, ta av motorveien etter å ha passert over broen over Asker sentrum/jernbanen. Hold til høyre gjennom begge rundkjøringene og til høyre igjen inn Hagaløkkveien. På høyre hånd ser man Ultra/Meny skiltet og lokalene er i det samme bygget.

Leieantydning

Leieantydning oppgis ved henvendelse til megler og vil avhenge av tilpasninger for leietaker, leielengde etc.

Diverse informasjon:

Utvendige motoriserte persienner
Dørcallinganlegg
Lyssensor i enkelte rom.

Innhent komplett prospekt

Nettannonsen er kun et utdrag av prospektets fullstendige eiendomsopplysninger. Alle som vurderer tilbud må sette seg inn i alle prospektets opplysninger. Last ned fullstendig PDF eller kontakt megler.

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 220
Gårdsnr: 50
Bruksnr: 202

Asker er en forstadskommune til Oslo, mellom Bærum og Lier. Den 100 kvadratkilometer store kommunen har snaue 60 000 innbyggere og er delt inn i 16 grunnkretser, med ganske jevn fordeling av innbyggertallet i de ulike kretsene.

40 prosent av askerbøringene arbeider i egen kommune, mens ca. 60 prosent pendler ut, hovedsakelig til Bærum og Oslo. På den andre siden dekkes snaue 60 prosent av arbeidsplassene ved innpendling fra Bærum og Buskerud.

Avstanden inn fra Asker sentrum til Oslo sentrum er ca 25 kilometer, og bilkøene er lange inn mot hovedstaden. Asker er imidlertid et knutepunkt for tog, i og med at stasjonen er endestasjon for Spikkestadbanen. Asker stasjon er Norges femte største målt i antall reisende. Flytoget til Gardermoen stopper på stasjonen, som er svært viktig for etableringen i nærområdet, og Asker-banen er dobbeltsporet

Antall nyetableringer i kommunen har de seneste årene ligget stabilt på rundt 700. Næringslivet i Asker har sin tyngde innenfor handel, forretningsmessig tjenesteyting og bransjer i industrikategoriene kjemisk og maskinvare, men de seneste årene har Asker tiltrukket seg en rekke bedrifter innenfor olje- og gass-sektoren.

Totalomsetningen for Askers bedrifter er på drøyt 60 milliarder kroner i året, hvorav ca. 75 prosent av verdiskapningen skjer med utgangspunkt i bedrifter lokalisert til Holmen-Slependen-området. Varehandelen står for 7-8 prosent av denne omsetningen. Det er to store kjøpesentre i kommunen, prisbelønte Holmen Senter, samt Trekanten Senter i Asker sentrum.

I de søndre og sørøstre delene av kommunen, ned mot Heggedal, er det ikke store næringsbygg, dette området er et gammelt industriområde. Langs veien ut mot Slemmestad er det få bedrifter av en viss størrelse, noe det også er i de nordvestre delene av kommunen, mot Vestmarka.

Det er gjennomgående lite ledige arealer i Asker sentrum, der vi finner de høyeste leieprisnivåene. Nivåene i Asker ligger gjennomgående lavere enn i Bærum. Det typiske leienivået for snittlokaler i Asker har ligget på 1200-1300 kroner kvadratmeteren i året, men gode lokaler i Asker sentrum med sentral beliggenhet har oppnådd 1800-1900 kroner per kvadratmeteren.

Det store prosjektet i Asker er utviklingen av Kraglund kontorpark, rett sør for Asker sentrum. Her utvikler Ferd Eiendom 50 000 kvadratmeter fordelt på fire byggetrinn, og det første trinnet var klart i desember 2011. I løpet av 20111/2012 er det ferdigstilt om lag 20 000 kvadratmeter med kontorlokaler i Kraglund Kontorpark.