Akershus

Til leie – Asker - Flotte kontorlokaler med sentral beliggenhet. BTA 372 kvm.

33_964530583
33_964530583
33_1827616579
33_1827616579
33_161254637
33_161254637
33_2116588657
33_2116588657
33_62012117
33_62012117
33_145816699
33_145816699
33_692486208
33_692486208
33_666950564
33_666950564
  • BESKRIVELSE
  • OM OMRÅDET

Fasiliteter

Moderne, Sentralt, Garasje/P-plass, Aircondition/Ventilasjon, Bredbåndstilknytning

Bebyggelse

Kirkeveien 226 er en næringseiendom oppført over 3 etasjer i teglstein. Bygget har heis og ventilasjonsanlegg.

Beliggenhet

Lokalet ligger i Asker sentrum med kort avstand til de fleste servicetilbud og offentlig kommunikasjon. Lokalene ligger nærme hovedfartsårene i nærområdet, men likevel tilbaketrukket fra både toglinjer og E18.

Kort gangavstand til Asker stasjon med tog og Flytog. Buss i umiddelbar nærhet.
Ca. 20 minutter med bilt til Oslo og Drammen.

Adkomst

Eiendommen har meget enkel adkomst med bil fra E-18. Lokalet ligger i 3. etasje med heis og trappeadkomst.

Parkering

Muligheter for å leie av parkeringsplasser utenfor lokalet.

Standard

Lyse, moderne lokaler med god standard. Det er belegg/malte gulv, malte vegger og malt himling. Kontorene har glassfronter.

Lokalet har ventilasjon.
Alle kontorene har uttak for tele/data.

Inneholder

2. etg. BTA 372 kvm.:
Lokalet inneholder 9. stk. kontorer, 2. stk. møterom, romslig kjøkken med spiseplass, 2. stk. toaletter, dusj og lager/rekvisitarom.

Planløsningen kan tilpasses ny leietaker.

Diverse

Lokalet ledigstilles fra 01.03.2017.
Leiekontrakt basert på siste oppdaterte "meglerstandard" . Depositum/garanti tilsvarende seks måneders leie og felleskostnader.

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 220
Gårdsnr: 0
Bruksnr: 0

Asker er en forstadskommune til Oslo, mellom Bærum og Lier. Den 100 kvadratkilometer store kommunen har snaue 60 000 innbyggere og er delt inn i 16 grunnkretser, med ganske jevn fordeling av innbyggertallet i de ulike kretsene.

40 prosent av askerbøringene arbeider i egen kommune, mens ca. 60 prosent pendler ut, hovedsakelig til Bærum og Oslo. På den andre siden dekkes snaue 60 prosent av arbeidsplassene ved innpendling fra Bærum og Buskerud.

Avstanden inn fra Asker sentrum til Oslo sentrum er ca 25 kilometer, og bilkøene er lange inn mot hovedstaden. Asker er imidlertid et knutepunkt for tog, i og med at stasjonen er endestasjon for Spikkestadbanen. Asker stasjon er Norges femte største målt i antall reisende. Flytoget til Gardermoen stopper på stasjonen, som er svært viktig for etableringen i nærområdet, og Asker-banen er dobbeltsporet

Antall nyetableringer i kommunen har de seneste årene ligget stabilt på rundt 700. Næringslivet i Asker har sin tyngde innenfor handel, forretningsmessig tjenesteyting og bransjer i industrikategoriene kjemisk og maskinvare, men de seneste årene har Asker tiltrukket seg en rekke bedrifter innenfor olje- og gass-sektoren.

Totalomsetningen for Askers bedrifter er på drøyt 60 milliarder kroner i året, hvorav ca. 75 prosent av verdiskapningen skjer med utgangspunkt i bedrifter lokalisert til Holmen-Slependen-området. Varehandelen står for 7-8 prosent av denne omsetningen. Det er to store kjøpesentre i kommunen, prisbelønte Holmen Senter, samt Trekanten Senter i Asker sentrum.

I de søndre og sørøstre delene av kommunen, ned mot Heggedal, er det ikke store næringsbygg, dette området er et gammelt industriområde. Langs veien ut mot Slemmestad er det få bedrifter av en viss størrelse, noe det også er i de nordvestre delene av kommunen, mot Vestmarka.

Det er gjennomgående lite ledige arealer i Asker sentrum, der vi finner de høyeste leieprisnivåene. Nivåene i Asker ligger gjennomgående lavere enn i Bærum. Det typiske leienivået for snittlokaler i Asker har ligget på 1200-1300 kroner kvadratmeteren i året, men gode lokaler i Asker sentrum med sentral beliggenhet har oppnådd 1800-1900 kroner per kvadratmeteren.

Det store prosjektet i Asker er utviklingen av Kraglund kontorpark, rett sør for Asker sentrum. Her utvikler Ferd Eiendom 50 000 kvadratmeter fordelt på fire byggetrinn, og det første trinnet var klart i desember 2011. I løpet av 20111/2012 er det ferdigstilt om lag 20 000 kvadratmeter med kontorlokaler i Kraglund Kontorpark.