Akershus

Til leie – ARENA KONTOR - BLI DEL AV FORNEBU'S STORSTUE!

Prospektet er ikke aktivt
Fornebu
Fornebu
Arena kontor
Arena kontor
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
  • BESKRIVELSE
  • OM OMRÅDET

Fasiliteter

Aircondition/Ventilasjon Alarm Bredbåndstilknytning Garasje/P-plass Heis Kantine

Beskrivelse

Det er lett å finne gode argumenter for å etablere sin virksomhet på Arena Kontor. Gangavstand til de store industrielle motorene i norsk næringsliv er selvfølgelig den viktigste, men for de som setter pris på å være «der det skjer» er det vanskelig å finne et flottere sted enn Telenor Arena: Norges storstue for de største konserter og idrettsbegivenheter.Det er også en unik mulighet til å profilere eget firma på fasaden av dette signalbygget!

Du finner flere restauranter, idrettsanlegg, svømmehall, parker, treningssentre, museer, strender og ikke minst kjempeflotte gang- og sykkelveier rundt om på Fornebu. Fornebu kjøpesenter sto ferdig høsten 2014 på 25.000 kvm som rommer 80 butikker og spisesteder. Med Fornebuporten ferdig i 2015 er nærmiljøets servicetilbud ytterligere styrket, som tidligere nevnt. Telenor Arena Arenaen tiltrekker seg de største navnene i underholdningsbransjen i Norge; The Rolling Stones, Roger Waters, Madonna blandt mange fler. Artister som ikke ville lagt turen til Norge hadde det ikke vært for at Oslo nå har fått sin unike arena for de virkelig store opplevelser.

Omgivelsene rundt Arena Kontor gir gode muligheter både før, etter og i jobbtid. Alt av servicetilbud gjør at arbeidsdagen byr på så veldig mye mer enn bare jobb.

Beliggenhet

Arena Kontor har en meget sentral beliggenhet på Fornebu, godt synlig og med nærhet til en rekke servicetilbud i nærområdet. Fornebu er et veletablert kontor- og kulturkluster, og mange av Norges største selskaper har sine hovedkontorer her. Det er rikelig med service tilbud til leietakere og et internasjonalt miljø.

Før Fornebubanen er på plass med «Arena Stasjon» i umiddelbar nærhet til Telenor Arena, er det gode busstilbudet til og fra Fornebu et svært godt alternativ til egen bil. Buss 31 fra Grorud, Ammerud og Tonsenhagen via Oslo Sentrum og Lysaker til Fornebu og Snarøya har hyppige avganger fra halv seks om morgenen til over midnatt. Lysaker stasjon betjenes av flytoget, lokaltog og busser fra alle retninger. Mellom Lysaker og Arena Kontor er det kun 15 minutters gange i landlige omgivelser. Et godt alternativ til bussen på pene dager og for mange den beste måten å starte arbeidsdagen på!

I 2016 ble det etablert bysykler på Fornebu.

Standard

Eiendommen holder meget god teknisk standard både med tanke på sikkerhet, brann, vemtilasjon og lys. Bygget forvalets av NewsecBasale, og det er svært god standard på tekniske anlegg.

Innhold

Bygget som er klassifisert miljøklasse C, ble suksessivt ferdigstillet i perioden 2010-2012. kontorene har store, lyse og effektive etasjeplan som kan deles opp etter behov.

Lokalene egner seg meget godt til både cellekontor og åpne løsninger. Det tilbys kantineløsninger i restauranten på tredje plan.

Det er godt tilrettelagt for sykling til jobben med felles dusjfasiliteter og egen sykkelparkering.

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 219
Gårdsnr: 41
Bruksnr: 817

Lysaker

Lysaker er blitt et helt sentralt knutepunkt på vestsiden av Oslo, gjennom gjenåpningen av Lysaker stasjon i 2009. Områdets største fortrinn er det gode kollektivtilbudet, samt den nære tilknytningen til E18. I tillegg til Flytoget, går det mer enn 1000 daglige bussavganger fra Lysaker via operatøren Ruter.

Parkeringsdekningen i området er ganske god gjennom parkeringsarealer i byggene, og mange ansatte i området kommer med bil vestfra.

Tradisjonelt har Lysaker tiltrukket seg bedrifter med hovedkontorer innenfor olje og offshore, samt engineering. Eiendommene er gjennomgående store. Aker har tidligere vært en stor leietaker i området, Petroleum GeoServices (PGS) er en stor leietaker. Disse næringene er fortsatt representert, men i de senere årene er det kommet til bedrifter innenfor IKT-næringen og forsikring, ikke minst gjennom Storebrand, samt skadeselskapet If. If er fra 2013 på plass i Vækerø Park.

Blant servicefasilitetene i området står det store kjøpesenteret CC Vest helt sentralt, men det er få indikasjoner på at arbeidstakere på Lysaker bruker senteret mye. CC Vest har som mål å være et bydelssenter for området, med alle servicetilbudene som det innebærer. Det er også grønne lunger i den store ”trafikk- og kontormaskinen” Lysaker, hvor de ansatte kan sitte ute og slappe av med lunch.

Lysaker har en nokså spredt eierstruktur, men den største eiendomsbesitteren på Oslo-siden er Mustad Eiendom, som har åpnet opp et gammelt industriområde for handel og kontorer. Andre store aktører på Lysaker er Storebrand gjennom Lysaker Park, Vital, Aberdeen Asset Management og Norwegian Property. Lysaker er spesielt i den forstand at kommunegrensen går tvers gjennom området, som kan medføre at eiendomsbesitterne må forholde seg til to ulike kommuneregimer. Oslo og Bærum har ulike syn på utbyggingen i området.

Leienivået på Lysaker ligger mellom nivået på Skøyen og Fornebu. Det gjenspeiler at Lysaker ikke er like sentralt som Skøyen, men området er attraktivt gjennom flytogforbindelse fra svært trafikkerte Lysaker stasjon. Eiendommene nær stasjonen og på Lysakerlokket oppnår de høyeste leieprisene. I tillegg er det en del dyre eiendommer langs attraktive Strandveien, med fjordutsikt.

Leieprisene på Lysaker svinger likevel nokså moderat, og mindre enn leieprisene på Skøyen, som er en konkurrent ved etableringer. I og med at det er flere hovedkontorfunksjoner på Lysaker, oppstår det fra tid til annen et hopp i arealledigheten når disse virksomhetene flytter.

Fornebu

Etter nedleggelsen av Fornebu hovedflyplass i 1998, har området begynt å blomstre som et næringsområde. Fornebu har lykkes i å tiltrekke seg store hovedkontorer innenfor IT og telekommunikasjon, med Telenor i spissen, og EDB ErgoGroup flytter ut med sitt hovedkontor her.

Det gamle terminalbygget på Fornebu benyttes nå som kontorer for en rekke selskaper, som en del av det statlig finansierte kunnskapssenteret IT-Fornebu. Telenor innviet i september 2002 sitt nye hovedkvarter på Fornebu og rommer nå arbeidsplasser for 6000 ansatte. Aker Solutions flyttet i desember 2007 inn til Aker Hus, mens Norske Skog holder til vest på Fornebu

I tillegg er Statoil på plass med sitt nye hovedkontor på Fornebu fra slutten av 2012, det samme er Aker ASA fra 2013. I november 2011 forsterket dette selskapet satsingen ytterligere i området, ved å kjøpe et større tomteområde for nærings- og boligutvikling ved siden av Telenor Arena.

Det største ankepunktet mot Fornebu er den manglende offentlige kommunikasjonen med baneløsninger. Alle aktørene er enige om at en metro er den beste løsningen, men her mangler det 3-4 milliarder kroner for å fullfinansiert en slik løsning. Atkomst i dag til Fornebu er derfor basert på bil og buss. Uten trafikk tar det bare 10-15 minutter med bil til og fra Oslo sentrum, men i rushtrafikken kan det i verste fall ta 45 minutter til en time.

Flere av Ruters busser går imidlertid til Fornebu, inkludert linjene 24, 28, 31, 31E og 733. Buss 31 mot Grorud har en beregnet kjøretid på 18-20 minutter mot Nationaltheatret stasjon og Wessels plass utenfor Stortinget, men det er altså utenfor rushtrafikken. Fornebu-området har i tillegg en stor grad av utbygde gang- og sykkelveier.

Det er begrenset med servicefasiliteter på Fornebu, men fra 2014 vil et handelssenter på drøyt 20 000 kvadratmeter stå klart, i regi av KLP Eiendom. Det vil styrke handelstilbudet betraktelig. I tillegg utvikler Scandic et hotell på Fornebu, det samme gjør Choice Hotels gjennom Quality Hotel Arena Fornebu.

Leieprisene på Fornebu svinger ikke mye og ligger nivåmessig noe under Lysaker, blant annet fordi Fornebu ligger noe mindre sentralt, med større avstander til Flytoget. Nivåene indikerer også at utbyggerne der ute i liten grad får avkastning fra tomten, kun selve bygget.