Oslo nord

Til leie – Alnabru: Utelager - Lagertelt - Kontor

40
40
41
41
42
42
43
43
44
44
45
45
46
46
47
47
48
48
49
49
50
50
51
51
  • BESKRIVELSE
  • OM OMRÅDET

Bebyggelse

Alnabuveien 7 fremleies på vegne av Ramirent. Eiendommen blir delt slik at Ramirent opprettholder drift på deler av eiendommen og resterende fremleies.

Beliggenhet

Alnabruveien 7 har en sentral beliggenhet på Alnabru rett ved Alnabruterminalen. Eiendommen ligger i etablert industriområdet med kombinasjons- og lagereiendommer. Gode forbindelser til Oslos hovedveinett, både E6 og Østre Aker vei.

Adkomst

Enkel adkomst fra E6 og Østre Aker vei. Bussholdeplass i Alnabruveien.
Deler av bebyggelsen (brakker) fjernes slik at tomten får egen innkjøring.

Inneholder

Følgende blir ledig for ny leietaker:

Området er asfaltert og er ca. 5.000 kvm.

Lagertelt: På eiendommen står et lagertelt som kan benyttes av ny leietaker. Teltet er ca. 300 kvm. (12 * 25 meter), høyde 7 meter med port i begge ender.

Kontorbygg ca. 250 kvm: Kontorlokaler med nøktern standard. Bygget er over 2 etasjer, samt kjeller og loft og inneholder diverse kontorer/møterom, kjøkken og dusj/garderober.

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 301
Gårdsnr: 0
Bruksnr: 0

Bydel Alna strekker seg oppover Groruddalens sørøstlige side langs T-bane linje 2 fra Brynseng til Ellingsrudåsen. Bydelen grenser mot Østmarka, Lørenskog kommune og bydelene Gamle Oslo, Bjerke, Grorud og Stovner. I vest og nord grenser bydelen til Østre Aker vei. De fleste som bor i bydelen sogner til områdene Teisen/Ulven/Fjellhus, Tveita, Haugerud, Trosterud, Lindeberg, Furuset eller Ellingsrud/Karihaugen. Furusetbanen går igjennom bydelen, i tillegg går det lokaltog.

Bydel Alna har langt flere innbyggere enn Grorud og areal og er også større i areal, og bydelen har også flere innbyggere med minoritetsbakgrunn enn noen kommune i Norge, bortsett fra Oslo totalt. Mesteparten av innbyggerne bor i de østre delene av bydelen, og da øst for E6.

Bydel Alna har et par stor trekkplastre på handelssiden, spesialsenteret Alna Senter bidrar til handelsinngang for bydelen, det samme gjør IKEA på Furuset.

I dalbunnen finner vi noen av landets største handels- og transportvirksomheter, særlig i området rundt Alnabru. Her finner vi også noen av de dyreste lagerlokalene i Oslo, mens det ligger flere kontorvirksomheter i tilknytning til den store gjennomfartsåren E6. Leieprisene er på kontorsiden moderate i Oslo-sammenheng, men noe høyere enn på eksempelvis Grorud. Det henger også sammen med flere moderne kontorbygninger i Alna innenfor teknologi. Langs Professor Birkelands vei i de nordvestre delene av bydelen finner vi flere bedrifter innenfor spedisjon, trykkeri og produksjon.