Oslo nord

Til leie – Alnabru - Rimelige Kombinasjonslokaler, 10 m takhøyde i lager

30_2092924212
30_2092924212
30_708134805
30_708134805
30_1291068602
30_1291068602
30_1300718464
30_1300718464
30_1949704947
30_1949704947
30_1744800014
30_1744800014
30_1613637753
30_1613637753
30_1234960676
30_1234960676
30_1963987154
30_1963987154
30_1230653744
30_1230653744
30_341316781
30_341316781
30_404000927
30_404000927
30_1315358124
30_1315358124
30_1646065722
30_1646065722
30_773579261
30_773579261
30_1397819121
30_1397819121
30_1168142428
30_1168142428
30_1025738545
30_1025738545
  • BESKRIVELSE
  • OM OMRÅDET

Fasiliteter

Aircondition/Ventilasjon, Bredbåndstilknytning, Heis

Beskrivelse

Kontorbygg med arealer fra 364 kvm og opp til 2500 kvm. Vi kan tilby inntil 1350 kvm på ett plan.

Eget lagerbygg ved siden av kontorbygget med inntil 1800 kvm høytlager. Det er 10 m takhøyde, 3 lasteramper med vindtelt og mulighet for kjøreport. MERK: lager leies ikke ut med mindre det parallelt leies minimum 1000 kvm kontor.

I mellom byggene er det opparbeidet parkeringsplass. God parkeringsdekning.

Beliggenhet

Eiendommen ligger sentralt på Alnabru/Breivoll. Det er enkel atkomst med bil fra både E 6 og Ring 3. Det er bussholdeplass i umiddelbar nærhet som går rett til Heslfyr T-banestasjon.

Standard

Kontorlokalene leveres med normal god kontorstandard. Planløsning i henhold til avtale. Representativt inngangsparti og fellesarealer.

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 301

Gårdsnr: 139

Bruksnr: 102

Bydel Alna strekker seg oppover Groruddalens sørøstlige side langs T-bane linje 2 fra Brynseng til Ellingsrudåsen. Bydelen grenser mot Østmarka, Lørenskog kommune og bydelene Gamle Oslo, Bjerke, Grorud og Stovner. I vest og nord grenser bydelen til Østre Aker vei. De fleste som bor i bydelen sogner til områdene Teisen/Ulven/Fjellhus, Tveita, Haugerud, Trosterud, Lindeberg, Furuset eller Ellingsrud/Karihaugen. Furusetbanen går igjennom bydelen, i tillegg går det lokaltog.

Bydel Alna har langt flere innbyggere enn Grorud og areal og er også større i areal, og bydelen har også flere innbyggere med minoritetsbakgrunn enn noen kommune i Norge, bortsett fra Oslo totalt. Mesteparten av innbyggerne bor i de østre delene av bydelen, og da øst for E6.

Bydel Alna har et par stor trekkplastre på handelssiden, spesialsenteret Alna Senter bidrar til handelsinngang for bydelen, det samme gjør IKEA på Furuset.

I dalbunnen finner vi noen av landets største handels- og transportvirksomheter, særlig i området rundt Alnabru. Her finner vi også noen av de dyreste lagerlokalene i Oslo, mens det ligger flere kontorvirksomheter i tilknytning til den store gjennomfartsåren E6. Leieprisene er på kontorsiden moderate i Oslo-sammenheng, men noe høyere enn på eksempelvis Grorud. Det henger også sammen med flere moderne kontorbygninger i Alna innenfor teknologi. Langs Professor Birkelands vei i de nordvestre delene av bydelen finner vi flere bedrifter innenfor spedisjon, trykkeri og produksjon.