Oslo sentrum

Til leie – Akersgaten 1 - Mer urbant blir det ikke

5
5
AKERSGATA 1
AKERSGATA 1
Oslo Sentrum
Oslo Sentrum
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
6
6
7
7
  • BESKRIVELSE
  • OM OMRÅDET

Fasiliteter

Aircondition/Ventilasjon Alarm Bredbåndstilknytning Garasje/P-plass Heis

Beskrivelse

Akersgata 1-5 ligger sentralt i Oslo sentrum med busser, trikker og tog rett utenfor døren. Det ligger ved siden Akershus festning og i kort avstand bl.a. til Stortinget, Rådhusplassen og Aker Brygge. Innovasjon Norge ligger to dører unna. Akersgata er en av Oslo´s mest eksklusive handlegater med butikker som Louis Vuitton, Mulberry og Eger. Kaffebrenneriet ligger på hjørnet Akersgata/ Storgata og Coffee and People ligger vegg i vegg. Mer urbant blir det ikke!

Eiendommen består av to eiendommer (nr. 1-3 og nr. 5). Byggene er sammenføyd med hverandre og fremstår innvendig som en enhet. Akersgaten 1-3 ble oppført i 1978 og Akersgaten 5 i 1938. Bygningene er sentralt lokalisert i kvadraturen nær Oslo Rådhus og Akershus Festning og består av kontorlokaler i 6 etasjer og handelsareal i 1. etasje. Eiendommene har god parkeringsdekning med 18 parkeringsplasser inne og 13 ute.

Lokalet som tilbys er nylig totalrenovert , og fremstår som lyse og moderne og godt tilrettelagt for team arbeidsplasser. Lokalene kan overtas slik de står i dag, og det kan gjøres tilpasninger i henhold til leietakers ønsker og behov.

Beliggenhet

Eiendommen har en meget god beliggenhet sentralt i Kvadraturen. Kvadraturen har de seneste årene fått et betydelig løft gjennom oppgradering av eiendommer og gatearealene. Gårdeierne rundt Akersgata 1-5 har etablert Foreningen Festningskvartalene. Foreningen har som mål å revitalisere området og etablere det som et av Oslos beste områder for kontorvirksomhet.www.festningskvartalene.no Det er offentlig kommunikasjon i umiddelbar nærhet til eiendommen. Området har en vellykket kombinasjon av kontor og handel, samt et etablert og økende tilbud av restaurant, kafé og hotellvirksomhet.

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 301
Gårdsnr: 207
Bruksnr: 2

Standard

Hovedmaterialet i bygget er glass, metall og bærekonstruksjon i stål. Bæring i kontorskip er utført med utenpåliggende stålsystem. Dette er en bærekonstruksjon som tidligere ikke har vært brukt i Norge og som gir leietakerne uvanlig stor fleksibilitet mht. bruk og inndeling av de store åpne arealene.

Lokalene tilpasses leietakers ønsker og behov, i henhold til byggets leveringsbeskrivelse.

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 219
Gårdsnr: 41
Bruksnr: 943

Oslo sentrum inneholder den klart største delen av kontorarealene i Oslo. Akershus Eiendom regner med at om lag 3 millioner kvadratmeter av Oslos totalt 8 millioner kontorkvadratmeter befinner seg i sentrum, men da inkluderer de området fra Solli plass i vest til Bjørvika i øst.

Sentrum vil av naturgitte årsaker alltid være det mest sentrale området i Oslo, med kort vei til alle servicefasiliteter og ikke minst en suveren kollektivdekning. Arealledigheten i området er som regel lavest blant de ulike områdene i hovedstaden. Gjennomgående er ledigheten på 4-5 prosent, og sjelden over 6-7 prosent. Ledigheten i sentrum var eksempelvis i 2009 ned mot det halve av ledighetsnivået til prestisjeområdet CBD.

All utbygging skjer på eksisterende bebygde tomter. Stort sett kan ledigheten i sentrum oppsummeres som friksjonsledighet og ledighet i påvente av oppgraderinger. Dette gjelder særlig i de vestre delene av sentrum. Oslo sentrum kjennetegnes likevel av mange gamle bygårder, som er umoderne og lite areal- og energieffektive etter dagens krav. Det går derfor mot en rekke moderniseringer de kommende årene for at gårdene skal holde seg attraktive.

Parkeringsdekningen i sentrum er svært dårlig, hvis vi ser bort fra de private parkeringshusene. Til gjengjeld er altså kollektivdekningen i særklasse og omfatter både tog, T-bane, trikk, buss og ferge.

To store private gårdeiere peker seg ut i Oslo sentrum, Olav Thon og Eiendomsspar. Det offentlige er en stor eiendomsbesitter gjennom Statsbygg. Rom Eiendom eier mye rundt Oslo S, det samme gjør Entra Eiendom. Ellers består utleierne av alt fra livselskaper, pensjonskasser, eiendomsfond til mindre private gårdeiere og utenlandske aktører.

Med unntak av Bjørvika og Schweigaards gate, er det svært få bygg i sentrum som er store nok til å være hovedkontorfunksjoner for de største bedriftene. Det finnes imidlertid en rekke større offentlige leietakere i sentrum innenfor stats- og kommuneforvaltningen, samt rettsvesenet.

Leietakermassen i Oslo sentrum er gjennomgående spredt, med alt fra offentlige leietakere, foreninger og organisasjoner, forlag, advokater, finans og tjenesteytende næringer generelt. Handelseiendommene har kontorarealer i de øverste etasjene.

Leieprisene i Oslo sentrum ligger naturlig nok høyt, opp mot nivåene i prestisjeområdet CBD for de dyreste lokalene rundt Rådhuset, Oslo S og Regjeringskvartalet og Tinghuset, og etter hvert Bjørvika. Beveger vi oss bortover Storgata og i nedre delen av Kvadraturen, med til dels gamle og utdaterte bygninger, snakker vi om leienivåer på halvparten av toppnivåene.

Leienivåene i de dyreste områdene av Oslo sentrum svinger mye og nesten like mye som i prestisjeområdet.