Oslo sentrum

Til leie – Akersgata 11

Kontorlokaler - Fasade
Kontorlokaler - Fasade
Kontorlokaler - Inngang
Kontorlokaler - Inngang
Kontorlokaler - Kontor
Kontorlokaler - Kontor
Kontorlokaler - Kontor
Kontorlokaler - Kontor
Kontorlokaler - Fellesareal
Kontorlokaler - Fellesareal
Kontorlokaler - Bakgård
Kontorlokaler - Bakgård
Kontorlokaler - Område
Kontorlokaler - Område
Kontorlokaler - Område
Kontorlokaler - Område
Kontorlokaler - Område
Kontorlokaler - Område
Kontorlokaler - Område
Kontorlokaler - Område
Plan 2 - 397 kvm
Plan 2 - 397 kvm
Plan 3 - 135 kvm
Plan 3 - 135 kvm
  • BESKRIVELSE
  • OM OMRÅDET
  • VEDLEGG

Beskrivelse

Akersgaten er en historisk viktig gate som markerer høydedraget i landskapet fra Akershus festning opp mot Gamle Aker kirke.

Akersgaten er i dag gateløpet mellom Akershus festning og St. Olavs kirke. Denne strekningen er en del av den opprinnelige Akersveien som ble anlagt på 1300 ­tallet som forbindelse mellom Gamle Aker Kirke og middelalderfestningen på Akersneset. Veien ble i sin tid anlagt på Akers­ ryggen og følger høydedraget fram til festnings­ anlegget. Gata er dermed eldre enn Christian IV’s by.

Bygget
Mellom Wessels plass og Christiania Torv, i en av de travleste delene av Akersgaten, ligger Akers­ gaten 11. Bygget er oppført i 1906 med kraftige murpilarer og store vindusflater i fasaden, med sparsom bruk av ornamentikk. Bygningen har beskjedne tre etasjer mot gaten. Det brede inngangspartiet og den tydelige og elegant buede porten, gir byg­gningen et fremtredende men allikevel diskret uttrykk. Bygningen er oppført rundt en liten indre gård. Den smale bygningskroppen og det indre gårdsrommet gir god romfølelse og lys til alle arbeidssoner. Lokalene er rehabilitert i en spennende kombi­nasjon med moderne innredningsløsninger som tilfreds­stiller dagens krav til effektive kontor­ lokaler.

Beliggenhet
Den umiddelbare nærheten til Stortinget, Rådhuset og Aker Brygge, gjør dette til et attraktivt sted å arbeide. Kvadraturen er et spennende om­råde som danner bro mellom CBD og Bjørvika, og således ligger i gåavstand midt mellom Oslos to fremste forretningsområder. Kvadraturen huser en vital blanding av kompe­tansemiljøer innen arkitektur, analyse­ og rådgivning, politiske institusjoner og offentlige bedrifter. I nabolaget er det flere attraktive cafeer og restauranter til lunsj så vel som til middag, herunder Brasserie Hansken, Restaurant Enge­bret, Staatholdergaarden, Café Grosh og Kafé Celcius. I tillegg byr Kvadraturen på flotte museer og kulturinstitusjoner som Samtidskunstmuseet og Arkitekturmuseet. Akersgata er i ferd med å ferdigstille en storstilt opprustning. Hensikten har vært å fremheve Oslos historiske sentrum. Dette er et område i sterk vekst!

Klima og luft
Det er installert nytt, moderne ventilasjonsan­legg med kjøling, som tilfredsstiller moderne krav til et godt inneklima.

Arealene
2. etg. 397 kvm BTA.
3. etg. 135 kvm BTA.

Fellesfasiliteter
Sykkelparkering

Ledig fra

Ledig nå

Oslo sentrum inneholder den klart største delen av kontorarealene i Oslo. Akershus Eiendom regner med at om lag 3 millioner kvadratmeter av Oslos totalt 8 millioner kontorkvadratmeter befinner seg i sentrum, men da inkluderer de området fra Solli plass i vest til Bjørvika i øst.

Sentrum vil av naturgitte årsaker alltid være det mest sentrale området i Oslo, med kort vei til alle servicefasiliteter og ikke minst en suveren kollektivdekning. Arealledigheten i området er som regel lavest blant de ulike områdene i hovedstaden. Gjennomgående er ledigheten på 4-5 prosent, og sjelden over 6-7 prosent. Ledigheten i sentrum var eksempelvis i 2009 ned mot det halve av ledighetsnivået til prestisjeområdet CBD.

All utbygging skjer på eksisterende bebygde tomter. Stort sett kan ledigheten i sentrum oppsummeres som friksjonsledighet og ledighet i påvente av oppgraderinger. Dette gjelder særlig i de vestre delene av sentrum. Oslo sentrum kjennetegnes likevel av mange gamle bygårder, som er umoderne og lite areal- og energieffektive etter dagens krav. Det går derfor mot en rekke moderniseringer de kommende årene for at gårdene skal holde seg attraktive.

Parkeringsdekningen i sentrum er svært dårlig, hvis vi ser bort fra de private parkeringshusene. Til gjengjeld er altså kollektivdekningen i særklasse og omfatter både tog, T-bane, trikk, buss og ferge.

To store private gårdeiere peker seg ut i Oslo sentrum, Olav Thon og Eiendomsspar. Det offentlige er en stor eiendomsbesitter gjennom Statsbygg. Rom Eiendom eier mye rundt Oslo S, det samme gjør Entra Eiendom. Ellers består utleierne av alt fra livselskaper, pensjonskasser, eiendomsfond til mindre private gårdeiere og utenlandske aktører.

Med unntak av Bjørvika og Schweigaards gate, er det svært få bygg i sentrum som er store nok til å være hovedkontorfunksjoner for de største bedriftene. Det finnes imidlertid en rekke større offentlige leietakere i sentrum innenfor stats- og kommuneforvaltningen, samt rettsvesenet.

Leietakermassen i Oslo sentrum er gjennomgående spredt, med alt fra offentlige leietakere, foreninger og organisasjoner, forlag, advokater, finans og tjenesteytende næringer generelt. Handelseiendommene har kontorarealer i de øverste etasjene.

Leieprisene i Oslo sentrum ligger naturlig nok høyt, opp mot nivåene i prestisjeområdet CBD for de dyreste lokalene rundt Rådhuset, Oslo S og Regjeringskvartalet og Tinghuset, og etter hvert Bjørvika. Beveger vi oss bortover Storgata og i nedre delen av Kvadraturen, med til dels gamle og utdaterte bygninger, snakker vi om leienivåer på halvparten av toppnivåene.

Leienivåene i de dyreste områdene av Oslo sentrum svinger mye og nesten like mye som i prestisjeområdet.