Rogaland

Til leie – 600 KVM. PROFFBUTIKK I HILLEVÅG TIL LEIE

34_79936974
34_79936974
34_267179323
34_267179323
34_367282515
34_367282515
34_568168913
34_568168913
34_591389364
34_591389364
34_652796476
34_652796476
34_1019544805
34_1019544805
34_1038080047
34_1038080047
34_1163307707
34_1163307707
34_1305348716
34_1305348716
34_1374795584
34_1374795584
34_1470161562
34_1470161562
34_1544957358
34_1544957358
34_1603793281
34_1603793281
34_1652560607
34_1652560607
34_1727810536
34_1727810536
34_1802278138
34_1802278138
34_1868677423
34_1868677423
34_1882039304
34_1882039304
34_1912829845
34_1912829845
34_2086737119
34_2086737119
  • BESKRIVELSE

Beliggenhet, adkomst

Lokalene ligger like ved bla. Midbøe, Brødrene Dahl i Hillevåg

Arealer og fordeling per etasje

1. Etasje: Ca. bta. 600 kvm.

Innhold

1. Etasje: "Butikk" - verkstedslokaler med to porter og kontor

Standard

Standarden er god og egner seg godt til utsalgssted og verksted

Oppvarming

Elektrisk

Parkering

God parkeringsdekning på tilhørende tomt

Prisantydning

Etter nærmere avtale

Overtagelse

Etter nærmere avtale

Solgt 'som den er'

De opplysninger som fremgår av denne utleieoppgaven er innhentet fra nåværende eier av eiendommen, samt offentlige instanser. Megler har derfor intet ansvar for oppgitte opplysninger utover det som fremgår av Eml. §§ 3-7. De anbefales selv å foreta undersøkelser som De mener har betydning for Deres eventuelle leie

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 1103
Gårdsnr: 10
Bruksnr: 10