Oslo sentrum

Til leie – 430 kvm kontorer - Felles kantine/møterom/resepsjon - Garasjemul. Gunstig leie.

Fasade
Fasade
Fasade
Fasade
Fasade
Fasade
Lobby
Lobby
Lobby
Lobby
Lobby
Lobby
Felles kantine
Felles kantine
Kontorer
Kontorer
Kontorer
Kontorer
Minikjøkken i lokalet
Minikjøkken i lokalet
1. etg.
1. etg.
Kontorer
Kontorer
Kontorer
Kontorer
Kontorer
Kontorer
Kontorer
Kontorer
Kontor
Kontor
Garasjekjeller
Garasjekjeller
Plantegning (Areal merket i blått)
Plantegning (Areal merket i blått)
  • BESKRIVELSE
  • OM OMRÅDET

Beliggenhet

Svært sentral beliggenhet nær Oslo S og Bjørvika i representativt kontorbygg med alle fellesfasiliteter. Kort veil til alt av offentlig kommunikasjon og servicetlbud. I tillegg er det garasjeplasser ledig i kjelleretasjen som kan leies.

Standard

Lokalene kan leies "as-is" eller pusses opp til ønsket standard. I dag er det hovedsaklig cellekontorløsning med lokalet passer også til åpne løsninger.

Lokalene er ledig fra 01.01.2016.

Inneholder

Lokalet er i utgangspunktet på ca 430 kvm BTA men kan utvides til 520 kvm BTA ved behov. Lokalet ligger i 2. etasje og har gode lysforhold.

I bygget er det flott felleskantine, møteromssenter og resepsjon. Parkering i kjeller.

Parkering

Muligheter for leie av garasje og lager i kjeller.

Kantine

Felles kantine i bygget.

Ledig fra

01.01.2016.

Fasiliteter

Moderne
Sentralt
Utvidelsesmuligheter
Parkering
Ventilasjon
Kjøreport
Kantine
Brebånd
Fellesresepsjon
Alarm
Vaktmester

Oslo sentrum inneholder den klart største delen av kontorarealene i Oslo. Akershus Eiendom regner med at om lag 3 millioner kvadratmeter av Oslos totalt 8 millioner kontorkvadratmeter befinner seg i sentrum, men da inkluderer de området fra Solli plass i vest til Bjørvika i øst.

Sentrum vil av naturgitte årsaker alltid være det mest sentrale området i Oslo, med kort vei til alle servicefasiliteter og ikke minst en suveren kollektivdekning. Arealledigheten i området er som regel lavest blant de ulike områdene i hovedstaden. Gjennomgående er ledigheten på 4-5 prosent, og sjelden over 6-7 prosent. Ledigheten i sentrum var eksempelvis i 2009 ned mot det halve av ledighetsnivået til prestisjeområdet CBD.

All utbygging skjer på eksisterende bebygde tomter. Stort sett kan ledigheten i sentrum oppsummeres som friksjonsledighet og ledighet i påvente av oppgraderinger. Dette gjelder særlig i de vestre delene av sentrum. Oslo sentrum kjennetegnes likevel av mange gamle bygårder, som er umoderne og lite areal- og energieffektive etter dagens krav. Det går derfor mot en rekke moderniseringer de kommende årene for at gårdene skal holde seg attraktive.

Parkeringsdekningen i sentrum er svært dårlig, hvis vi ser bort fra de private parkeringshusene. Til gjengjeld er altså kollektivdekningen i særklasse og omfatter både tog, T-bane, trikk, buss og ferge.

To store private gårdeiere peker seg ut i Oslo sentrum, Olav Thon og Eiendomsspar. Det offentlige er en stor eiendomsbesitter gjennom Statsbygg. Rom Eiendom eier mye rundt Oslo S, det samme gjør Entra Eiendom. Ellers består utleierne av alt fra livselskaper, pensjonskasser, eiendomsfond til mindre private gårdeiere og utenlandske aktører.

Med unntak av Bjørvika og Schweigaards gate, er det svært få bygg i sentrum som er store nok til å være hovedkontorfunksjoner for de største bedriftene. Det finnes imidlertid en rekke større offentlige leietakere i sentrum innenfor stats- og kommuneforvaltningen, samt rettsvesenet.

Leietakermassen i Oslo sentrum er gjennomgående spredt, med alt fra offentlige leietakere, foreninger og organisasjoner, forlag, advokater, finans og tjenesteytende næringer generelt. Handelseiendommene har kontorarealer i de øverste etasjene.

Leieprisene i Oslo sentrum ligger naturlig nok høyt, opp mot nivåene i prestisjeområdet CBD for de dyreste lokalene rundt Rådhuset, Oslo S og Regjeringskvartalet og Tinghuset, og etter hvert Bjørvika. Beveger vi oss bortover Storgata og i nedre delen av Kvadraturen, med til dels gamle og utdaterte bygninger, snakker vi om leienivåer på halvparten av toppnivåene.

Leienivåene i de dyreste områdene av Oslo sentrum svinger mye og nesten like mye som i prestisjeområdet.