Rogaland

Til leie – 200 - 1 800 KVM. BUTIKK - VERKSTED/ LAGER LOKALER PÅ LURA/ MED OPPTIL 4 000 KVM. UTEOMRÅDE FORUS TIL LEIE

45_358266806
45_358266806
45_501211819
45_501211819
45_1049257982
45_1049257982
45_884126100
45_884126100
45_1544844437
45_1544844437
45_1628798356
45_1628798356
45_799347462
45_799347462
45_290803467
45_290803467
45_1790930713
45_1790930713
45_1463497590
45_1463497590
45_946616333
45_946616333
45_783714633
45_783714633
45_665549955
45_665549955
45_1146026591
45_1146026591
45_1583606533
45_1583606533
45_1320537346
45_1320537346
45_1000131789
45_1000131789
45_971296204
45_971296204
45_1199776509
45_1199776509
45_93911133
45_93911133
45_902870170
45_902870170
45_839000061
45_839000061
45_1763194022
45_1763194022
45_1856943865
45_1856943865
45_1532635169
45_1532635169
45_1958253116
45_1958253116
  • BESKRIVELSE

Beliggenhet, adkomst

-Eiendommen ligger på Lura svært godt eksponert mot Gamleveien - på grensen mellom Sandnes og Stavanger

-Eiendommen egner seg til handelsvirksomhet av plasskrevende varer

Arealer og fordeling per etasje

1. Etasje: Ca. 1 800 kvm. bta
2. Etasje: Ca. 1 800 kvm. bta

- Byggets totale ledige areal er ca. 3 600 kvm. bta.

- Første etasjen kan deles, slik at ca. 500 kvm. kan tilbys

- Det er også mulighet for å leie opptil ca. 4 000 kvm. uteareal

- Kjøreporter kan settes inn om ønskelig

Byggemåte

Betong

Standard

Utleier kan tilpasse lokalene etter leietakers behov

Oppvarming

Elektrisk

Parkering

God parkeringsdekning på tilhørende tomt er inkludert i leien

Prisantydning

Etter nærmere avtale

Takst / tilstandsrapport

Vi gjør oppmerksom på at det ikke foreligger taksering på eiendommen og derfor heller ikke nøyaktige arealmål. Tallene er oppgitt av huseier.

Overtagelse

Ledig for overtagelse

Solgt 'som den er'

De opplysninger som fremgår av denne utleieoppgaven er innhentet fra nåværende eier av eiendommen, samt offentlige instanser. Megler har derfor intet ansvar for oppgitte opplysninger utover det som fremgår av Eml. §§ 3-7. De anbefales selv å foreta undersøkelser som De mener har betydning for Deres eventuelle leie

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 1102
Gårdsnr: 10
Bruksnr: 10