Romerike

Til leie – ØVRE ROMERIKE/MINNESUND - FLEKSIBEL NÆRINGSSEKSJON PÅ CA. 300 KVM I NYTT BYGG

Fasade utvendig
Fasade utvendig
Utvendig
Utvendig
Hovedinngang
Hovedinngang
Oversiktsbilde med inntegninger
Oversiktsbilde med inntegninger
Oversiktsbilde med inntegninger
Oversiktsbilde med inntegninger
Hovedinngang - parkering naboeiendom (Kiwi)
Hovedinngang - parkering naboeiendom (Kiwi)
Varelevering under tak
Varelevering under tak
Lokalet innvendig
Lokalet innvendig
Lokalet innvendig
Lokalet innvendig
Lokalet innvendig
Lokalet innvendig
Lokalet innvendig
Lokalet innvendig
Lokalet innvendig
Lokalet innvendig
Lokalet innvendig
Lokalet innvendig
Forslag til planskisse
Forslag til planskisse
  • BESKRIVELSE
  • OM OMRÅDET

Inneholder

I nytt bygg, med god adkomst til transportstrekning E6, Gardermoen-Hamar, har vi for utleie en fleksibel næringsseksjon på ca. 300 kvm. Seksjonen er etablert i 1. etasje, rett ved siden av Kiwi/Jafs på Minnesund.
Det er etablert leiligheter i etasjene over seksjonen.

Vi søker seriøse aktører som ønsker å etablere seg i nye lokaler som de selv kan være med på å utforme.
Innredning og ferdigstillelse blir gjort enten for leietakers egen regning eller etter leietakers spesifikasjoner.

Seksjonen kan deles på flere leietakere.

Varelevering under tak på kortsiden av bygget.

Lokalet er velegnet som kontor, forretning, showroom, helserelatert virksomhet, lager mm.

Beliggenhet

Eiendommen er beliggende på Øvre Romerike/Minnesund, med kort vei til avkjøring E6, og har rask adkomst til både Gardermoen, Oslo og Hamar.

Bebyggelse

Kiwi Minnesund er godt etablert i nabobygget. Hurtigmatkjeden Jafs, en frisør og fotpleier er også i nærområdet.

På vestsiden av Minnesund bru ligger Minne Industriområde med varierte virksomheter.

Tomten

Tomten fremkommer som flat med asfalterte kjøre- og parkeringsarealer. Varelevering under tak, via sideinngang.

Adkomst

Enkel og god adkomst.

Parkering

Mulighet for parkering på naboeiendommen/Kiwi.

Standard

Nytt bygg med god standard.

Oppvarming

Elektrisk.
Det vil monteres luftbehandlingsanlegg etter nærmere avtale.

Visning

Etter avtale med megler. REF: 17048

Overtakelse

Lokalet står ledig og kan overtas etter nærmere avtale.

Romerike omfatter 13 kommuner i Akershus øst og nord for Oslo. Arealet er på 3800 kvadratkilometer, og regionsenteret er byen Lillestrøm. Tettstedet Oslo har vokst seg inn i de vestlige delene av distriktet. Med utbyggingsplanene i Groruddalen de nærmeste 15-20 årene, vil det gå mot en enda større sammensmeltning og et utvidet kollektivtilbud til nabokommunene til Oslo. Det er stort kapasitetspress på innfartsveiene nord fra Oslo, som gir til dels lange køer.

Flytoget stopper imidlertid på Lillestrøm, og tidsavstanden med tog til Oslo sentrum er under 15 minutter. Norges Varemesse ligger rett ved siden av Lillestrøm stasjon.

Skedsmo kommune er kjent for å tiltrekke seg store lager- og logistikkbygg, langs E6 oppover mot Gardermoen. Markedet på Romerike kjennetegnes også av en stor etterspørsel etter kombinasjonslokaler rundt 300 kvadratmeter. Et typisk bygg er gjerne 250 kvadratmeter med lager. og verkstedlokaler og 50-100 kvadratmeter med kontorlokaler. Derimot er det få større kontorbygg i området.

De dyreste kontorleieprisene på Romerike oppnås i Lillestrøm sentrum, samt i Jessheim sentrum. I disse to områdene finner vi også den største etterspørselen etter kontorlokaler. Leieprisnivået i Lillestrøm sentrum ligger stort sett på høyde med de nedre delene av Groruddalen og i Bryn/Helsfyr-området. I Jessheim sentrum snakker vi om nivåer vi finner i Oslo syd, fra Ryen og sørover.

Det er imidlertid mange kontorlokaler på Romerike som begynner å bli eldre, så det er et begrenset tilbud av nye og moderne lokaler.