Oslo nord

Til leie – Øvre Lindeberg - 970 kvm butikklokale langs E6.

1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
  • BESKRIVELSE
  • OM OMRÅDET

Fasiliteter

Aircondition/Ventilasjon
Bredbåndstilknytning
Garasje/P-plass
Kjøreport

Beskrivelse

Eiendommen:

Jerikoveien 28 er et næringsbygg sentralt beliggende på Øvre Lindeberg. Eiendommen er en del av en lang, sammenhengende næringsbebyggelse som strekker seg opp mellom E6 og Jerikoveien.

Bygget har i dag tre handelsaktører, Kiwi, Europris og St1.

Det ledige arealet ligger vegg i vegg med Europris og 50 meter unna Kiwi.
Lokalet er fordelt mellom 799 kvm BTA butikklokale og 171 kvm BTA lager med kjørerampe rett inn. Det er planlagt felles inngangsparti med Europris som er godt synlig fra inngangen til Kiwi. Lokalet har hensiktsmessig beskaffenhet med 3 meter takhøyde, direkte adkomst fra butikk til lager og få bærevegger. Våren 2017 starter arbeidet med å renovere fasaden slik at den fremstår i ny og moderne drakt.Parkering:

Det er god parkeringsdekning på området og enkel adkomst for varelevering i bakkant.Området:

Innenfor 3 minutters kjøring bor ca. 5.800 personer og det er ca. 3.300 arbeidsplasser innfor samme område. Nærmeste nabo er Øvre Lindeberg Borettslag med ca. 280 enheter.Adkomst:

Det er kort vei til busstoppet, Jeriko skole og T-banestasjonen Lindeberg. Jerikoveien 28 ligger godt syngelig fra E6 og på/avkjøring er rett ved.- Ledig areal i samme bygg som Kiwi og Europris.

- Parkering rett utenfor.

- Eksponering mot E6.

- Rett ved avkjøring til E6.

- Oppstart av rehabilitering av fasade i 2017.

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 301

Gårdsnr: 112

Bruksnr: 141

Bydel Alna strekker seg oppover Groruddalens sørøstlige side langs T-bane linje 2 fra Brynseng til Ellingsrudåsen. Bydelen grenser mot Østmarka, Lørenskog kommune og bydelene Gamle Oslo, Bjerke, Grorud og Stovner. I vest og nord grenser bydelen til Østre Aker vei. De fleste som bor i bydelen sogner til områdene Teisen/Ulven/Fjellhus, Tveita, Haugerud, Trosterud, Lindeberg, Furuset eller Ellingsrud/Karihaugen. Furusetbanen går igjennom bydelen, i tillegg går det lokaltog.

Bydel Alna har langt flere innbyggere enn Grorud og areal og er også større i areal, og bydelen har også flere innbyggere med minoritetsbakgrunn enn noen kommune i Norge, bortsett fra Oslo totalt. Mesteparten av innbyggerne bor i de østre delene av bydelen, og da øst for E6.

Bydel Alna har et par stor trekkplastre på handelssiden, spesialsenteret Alna Senter bidrar til handelsinngang for bydelen, det samme gjør IKEA på Furuset.

I dalbunnen finner vi noen av landets største handels- og transportvirksomheter, særlig i området rundt Alnabru. Her finner vi også noen av de dyreste lagerlokalene i Oslo, mens det ligger flere kontorvirksomheter i tilknytning til den store gjennomfartsåren E6. Leieprisene er på kontorsiden moderate i Oslo-sammenheng, men noe høyere enn på eksempelvis Grorud. Det henger også sammen med flere moderne kontorbygninger i Alna innenfor teknologi. Langs Professor Birkelands vei i de nordvestre delene av bydelen finner vi flere bedrifter innenfor spedisjon, trykkeri og produksjon.