Oslo nord

Til leie – Økern / Løren - Rimelige og lyse kontorlokaler med rå utsikt

1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
  • BESKRIVELSE
  • OM OMRÅDET

Beskrivelse

Lørenfaret 3 ble oppført i 1973 som et kontorbygg for Norsk Hydro.
Eiendommen er på totalt 15.558 kvm Bta og består av 9 kontoretasjer samt 2 underetasjer med Parkering, lager og arkiv.
Kontoretasjene ble sist rehabilitert i 2005 og innehar en god teknisk standard.
Det vil bli etablert felles adgangskontroll med nøkkelkortsystem i byggets 1. etasje samt felleskantine. Det er etablert sykkelparkering samt dusj/garderobe i byggets underetasje.

Bygget innehar kontoretasjer på inntil 869 kvm Bta med en sentral midtkjerne. Lokalene fremstår som lyse og luftige med god utsikt over byen. Etasjene egner både for cellekontorer og åpent landskap og vil
tilpasses leietakers ønsker og behov. Inngangspartiet er tenkt endret tilbake til original stil. I tillegg vil det tas inn diagonale linjer i dekor for å myke opp bygget strenge former.

Parkering/ Lager

Eiendommen innehar 2 store underetasjer på over 3.000 kvm. Disse er per i dag benyttet til lager, arkiv, trimrom og parkering. Det er god parkeringsdekning med inntil 280 p-plasser fordelt mellom parkering i garasje samt på terreng.
Gårdeier kan åpne dagens underetasje og tilby lavt-lager på inntil 2.000 kvm i hver etasje.

Adkomst

Tilgjengeligheten til Lørenfaret 3 har blitt meget bra. Nytt veinett er etablert og ny t-banestasjon på løren stod klart i 2015. Ring 3 og Østre Aker har blitt lagt i tunnel under bakken, og det blir etablert flere nye lokalveier for å forbedre trafikkflyten. T-banestasjonen på Nye Økern blir et trafikalt knutepunkt med metrostandard. Fra T-banen blir det enkelt å hoppe over på et stor antall busser – og vice versa. I tillegg blir det etablert et stort antall sykkel- og gangveier. Det blir kort gangavstand fra Lørenfaret 3 til kollektive transportmidler.
Den nye trafikale knutepunktet skal problemfritt kunne løse titusener av mennesker videre – hver dag hele året. Med metrostandard på T-banen menes høyere fremføringshastighet, kapasitet og punktlighet. Kommer manfra Oslo Gardermoen Lufthavn, vil man kunne ta Flytoget til Oslo S og via T-banen være på Nye Økern i løpet av noen få minutter. Flybussen direkte til Oslo Gardermoen Lufthavn vil trolig også være en mulighet.
Via de nye sykkel- og gangveiene som etableres i en radius på 3 kilometer fra Nye Økern Sentrum, blir det enkelt å sykle til for eksempel Helsfyr, Carl Berner, Ullevål, Tøyen, Bjørvika og Oslo sentrum – samt alle de sentrale bydelene.

Beliggenhet

Eiendommen ligger svært sentralt på et høydedrag mellom "nye" Økern og Løren.

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 301

Gårdsnr: 124

Bruksnr: 1

Bjerke bydel er Oslos nest minste bydel målt etter folketall og har et areal på 7,7 kvadratkilometer. Bydelen, som inneholder de to næringsområdene Økern og Brobekk, har tradisjonelt huset plasskrevende lager- og industrivirksomheter. Men de seneste årene har trenden vært at lager og industri flyttes ut av bydelen for å gjøre plass for kontorbygg og boliger. Det har vært snakk om at den nedre delen av Groruddalen, fra Økern og opp gjennom Brobekk, kan bli ”nye Nydalen”, et nytt og attraktivt kontorområde for virksomheter i både privat og offentlig sektor.

Økern

Det gigantiske veiprosjektet Ring 3 Ulven-Sinsen er blitt selve veiskillet for det som kommer til å definere Økern som et kontorområde i fremtiden. Utbyggingen til nærmere 4 milliarder kroner vil legge store veiområder i tunnell, noe som har gjort det mulig for eiendomsutviklerne å legge omfattende utviklingsplaner for næringsbygg på Økern.

Planene for nye kontor- og handelsbygg på Økern er på et tosifret milliardbeløp, og i løpet av få år vil leietakere kunne velge mellom topp moderne kontorfasiliteter til en ikke altfor høy leiekostnad.

Økern har stor tilgjengelighet, hvor det er lett å komme frem med bil. Det går også buss, flytogbuss og t-bane i området.

Brobekk

Brobekk og vestsiden av nedre Groruddalen preges av store endringer. Utbyggingen av Økern og Ring 3 har økt interessen for den nedre delen av Groruddalen og vil prege Brobekk-området fremover.

Brobekk-området består hovedsakelig av boligbebyggelse med eneboliger, rekkehus og mindre boligblokker. Området rundt Brobekk kjennetegnes først og fremst av en rekke store kombinasjons- og lagerbygg, særlig i Alf Bjerckes vei, en vei som går parallelt på østsiden av sterkt trafikkerte Østre Aker vei, rett inntil jernbanen.

Kollektivdekningen i området er ikke veldig god, men det er T-banestasjoner i nærheten, som Brobekk og Linderud med hyppige avganger, og området kan fra Oslo sentrum også nås med bussene 301 og 321. Om noen år kan det bli en tverrgående T-baneforbindelse i Groruddalen. Men mye av atkomsten er bilbasert, og det er god utendørs parkeringsdekning hos de store byggene.

Leieprisene i denne delen av Oslo er tradisjonelt nokså moderate, og jo lengre oppover i Groruddalen, desto lavere nivåer.