Inneholder

Rett på utsiden av sentrumskjernen i Lillestrøm, har vi til salgs en mindre forretnings-/næringseiendom med egen parkering i bakgård.

Bygget fremsto opprinnelig som en kombinasjonsbygning bestående av bolig i 2. etasje og forretning i 1. etasje. Gjennom tidene har det vært både brudesalong og kontor-/undervisningsvirksomhet i lokalene. Dagens eiere leier ut til helserelatert virksomhet, og det er således foretatt div. innvendig oppdeling og tilpasning av lokalene til dette formål.

Eiendommen har et totalt areal på ca. 316 kvm, som fordeler seg slik:


Kjeller, ca. 78 kvm BTA:
Fyrrom/vaskerom og diverse lagringsrom.


1. etasje, ca. 122 kvm BTA:
Vindfang/entre, wc, resepsjon, kontorer, kjøkken, spiserom og hall/trappegang.


2. etasje, ca. 116 kvm BTA:
Trappegang, bad, toalett, kontorer, kurs- og konferanserom.

Siden eiendommen i sin helhet har vært i bruk av selger, selges eiendommen fri for leieinntekter og leietakere.

Vi anser eiendommen som meget velegnet for bedrifter som trenger lite utsalgssted/utstilling kombinert med kontor, f.eks til proffbutikk osv., eller eller til kontor- undervisningsvirksomhet. Bygningen har en fleksibel form- og planløsning, som gjør at eiendommen enkelt kan tilpasses flere type brukere.

Arealene i 1. etasje har 2 store vinduer ut mot Nittedalsgata og fremstår således med meget gode profileringsmuligheter. I tillegg mulighet for profilering på byggets fasade.

Eiendommen kan også konverteres til bolig, da området er avsatt til boligbebyggelse i gjeldene reguleringsplan, og regulert til frittliggende småhusbebyggelse i gjeldende byplan for Lillestrøm. Ikke utredet av megler. Kjøper må selv ta kontakt med Skedsmo Kommune for nærmere avklaring og følge retningslinjene i gjeldende reguleringsplan.

Beliggenhet

Eiendommen ligger like utenfor sentrumskjernen av Lillestrøm med kort avstand til alle servicetilbud. Nærområdet består for det meste av spredt boligbebyggelse, samt noe mindre næringsvirksomhet.
Nærområdet er under oppgradering med blant annet miljøgate, ny gang- og sykkelvei samt at området rundt og mot Nitelva oppgraderes. Gangavstand til Volla barneskole og Strømmen videregående skole. Det er også kort vei til Nebbursvollen Friluftsbad, som er et "familiebad" med store friarealer m.m.

Tomten

Eiet tomt på ca. 463,3 kvm hvor kjørearealer og bakgård er opparbeidet med asfalt.

Adkomst

Direkte adkomst fra Nittedalsgata.

Off. Kommunikasjon

Kort vei til buss. Tog fra Lillestrøm kollektivterminal, som er Norges tredje mest trafikkerte jernbanestasjon, med avganger på både buss, tog og flytog.

Parkering

Eiendommen har gode parkeringsforhold i bakgård.

Regulering

Eiendommen ligger i område som er avsatt til boligbebyggelse, men har i en årrekke vært benyttet til næring.

Visning

Etter avtale med megler. REF: 18048