Innhold:

Forusparken 2 er en del av 2020park på Forus. 2020park vil ferdig utbygd inneholde rundt 12.000 kontorarbeidsplasser, nærmere 600 boliger i tillegg til butikker, kaféer og andre servicetilbud.

Forusparken 2 er et nybygg av høy standard som oppfyller alle forventninger til et moderne næringsbygg. For å sikre leietakernes trivsel er byggets fellesareal og -funksjoner vektlagt, samtidig som servicenivået overfor leietakerne er prioritert fra huseiers side.

De ledige arealene fordeler seg over byggets 1-4 etasje,. Arealene har ulik utforming og størrelse, og kan lett kombineres over flere etasjer. Det er mulig tilrettelegge leieareal ned til ca 250 m². Inndeling og innhold i de eksklusive lokalene tilpasses brukernes ønsker og behov.

Standard:

Lokalene levers med den standard og inndeling som er ønsket av leietaker. Som et utgangspunkt for leietakers vurderinger har utleier utarbeidet en leveransepakke med en medium pluss standard. Leveringspakken kan benyttes uendret eller fravikes helt eller delvis dersom leietaker ønsker dette. Eksisterende leietakere har valgt ulike løsninger, som kan presenteres nærmere under en visning av bygget.

Byggets konstruksjon og tekniske løsninger er valgt for å sikre størst mulig fleksibilitet. Løsningene ivaretar behovet for store og små bedrifter.

Beliggenhet:

Forusparken 2 ligger sentralt på Forus Øst, med lett tilkomst til samtlige hovedtrafikk akser i regionen. Eiendommen er lett tilgjengelig med sykkel, offentligkommunikasjon samt privatbil.

Parkering:

Det er god parkeringsdekning på eiendommen.

Overtakelse:

Etter avtale

Energimerking:

Energimerke B og oppvarmingskarakter GRØNN.

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 1103
Gårdsnr: 13
Bruksnr: 510