Inneholder

Eiendommen, Sagdalsveien 7 A-D, har en meget sentral beliggenhet i Strømmen, med gangavstand til alle fasiliteter.

Tilsammen består eiendommen av 4 bygg med 16 seksjonerte leiligheter. I tillegg er det oppført 2 dobbelgarasjer og renovasjonsrom. Byggene er inndelt med hhv. 7, 4, 3 og 2 leiligheter, og består av 2-5 roms leiligheter, med arealer fra 38 - 138 kvm BRA.

Totalt BTA/BRA-P-Rom: 1464/1334/1327 kvm. Fellesareal er ikke medregnet. Lyse og godt vedlikeholdte leiligheter som fremstår med en god standard.

Takstene for hver enkelt leilighet varierer fra mellom 1,9 - 5,7 mill. Alle seksjoner ble taksert den 20.04.2018. Alle verdi- og lånetakster oversendes ved henvendelse til megler.

Det er selskapet Synnax AS, som er eier av hele eiendommen, som her selges. Selskapets eneste formål er å eie seksjonene.

Eiendommen har en meget god beliggenhet rett på utsiden av sentrumskjernen i Strømmen, med kort avstand til alle fasiliteter og kun 2-3 minutters gange til Strømmen togstasjon.

Beliggenhet

Eiendommen har en meget god beliggenhet rett på utsiden av sentrumskjernen i Strømmen, med kort avstand til alle fasiliteter og kun 2-3 minutters gange til Strømmen togstasjon.

Sagdalsveien er en blindgate slik at man unngår sjenerende gjennomgangstrafikk.
 

Strømmen har hatt en enorm utvikling de seneste årene, og kan tilby et rikholdig utvalg av kulturaktiviteter, barer, cafeer og restauranter.

Tomten

Eiet fellestomt for sameiet på 2.657,8 m2. Tomten er flat og er opparbeidet med plen og beplantning. Asfalterte kjøre- og parkeringsarealer.

Adkomst

Enkel og god adkomst direkte fra Sagdalsveien, som forøvrig er en blindvei.

Off. Kommunikasjon

Kort vei til Strømmen togstasjon- og kollektivterminal med hyppige avganger på både buss og tog.

Parkering

Eiendommen har meget gode parkeringsforhold. Over 30 oppmerkede p-plasser.

Standard

Bygningsmassen har god standard og fremstår godt vedlikeholdt både inn- og utvendig.

Oppvarming

Elektrisk. Varmekabler på bad.

Byggemåte

Sagdalsveien 7 A, snr. 1 - 7:
Flermannsbolig over 3 etasjer pluss kjeller oppført som en tre- og murkonstruksjon.
Boligen er bygget i ca. 1900. Hele boligen er pusset opp-/rehabilitert rundt 1995. Løpende vedlikehold er utført.

Opplyst av selger:
Ny hovedvannledning inn 1996, ny hoved- strømtilførsel 1996, ny hoved tavle for alle leilighetene 1996, oppusset alle leiligheter 1996, nye vinduer i alle leiligheter 2011. Nybygd leilighet snr. 3 med nytt bad, rør i rør, nytt elektrisk 2014. Nybygd leilighet snr. 4 med nytt bad, rør i rør, nytt elektrisk i 2016.

Sagdalsveien 7 B, snr. 8 - 11:
Firemannsbolig over 3 etasjer oppført som en tre- og murkonstruksjon. Boligen er bygget antatt ca 1930. Hele boligen er pusset opp-/rehabilitert rundt 1995 og i 2011. Løpende vedlikehold er utført.

Opplyst av selger:
Ny hovedvannledning inn 1996, ny hoved strømtilførsel 1996, ny hovedtavle for alle leilighetene 1996, oppusset alle leiligheter 1996, nye vinduer i alle leiligheter 2011, etterisolert og ny panel 2011, nytt tak, takstein, vannrenner, beslag 2011, nye vinduer 2011. Nybygd leilighet snr. 9, nytt elektrisk 2014, alle overflater og kjøkken i 2010. Nybygd leilighet snr. 10 med nytt elektrisk anlegg 2014.

Sagdalsveien 7 C, snr. 12 - 14:
Flermannsbolig over 2 etasjer oppført som en tre- og murkonstruksjon.
Hele boligen er pusset opp-/rehabilitert rundt 1995. Løpende vedlikehold er utført.

Opplyst av selger:
Ny hovedvannledning inn 1996, ny hoved strømtilførsel 1996, oppusset alle leiligheter 1996, nye vinduer i alle leiligheter 2011, etterisolert og ny panel 2011, nytt tak, takstein, vannrenner, beslag 2011, nye vinduer 2011. Alle leiligheter pusset opp med nye overflater 2010, nytt kjøkken snr. 13 i 2017.
Sagdalsveien 7 D, snr. 15 - 16:
Horisontaldelt tomannsbolig over 3 etasjer oppført som en tre- og murkonstruksjon. Boligen er bygget antatt ca 1930. Hele boligen er pusset opp-/rehabilitert rundt 1995. Løpende vedlikehold er utført.

Opplyst av selger:
Ny hovedvannledning inn 1996, ny hovedstrømtilførsel 1996, oppusset alle leiligheter 1996, nye vinduer i alle leiligheter 2011, etterisolert og ny panel 2011, nytt tak, takstein, vannrenner, beslag 2011, nye vinduer 2011, alle leiligheter pusset opp med nye overflater 2008-2010, nytt kjøkken snr. 15 i 2014.

Dobbelgarasje på ca. 50 kvm og dobbelgarasje på ca. 80 kvm med renovasjonsrom. Garasjer er oppført ca. 1976 og oppgradert med tiden.

Regulering

Eiendommen er regulert til bolig - frittliggende småhusbebyggelse.

Visning

Vi inviterer til felles visning ONSDAG 30. MAI etter forhåndsavtale med megler.
Vi gjør oppmerksom på at det ikke vil bli utlevert prospekter under visning, og forutsetter at interessenter på forhånd har lest og satt seg inn i ALLE deler av prospektet.

Overtakelse

Etter avtale med megler.