Inneholder

Med gangavstand til Kløfta togstasjon, i et attraktivt nærings- og boområde, har vi for utleie et frittstående kontor/forretningsbygg på ca. 450 kvm.

Kløfta Legesenter har vært leietaker av eiendommen siden 1989. Bygget er således tilpasset deres virksomhet.
Lokalene er derfor særlig egnet for tilsvarende helserelaterte virksomheter, men har en god og fleksibel arealinndeling som fint kan tilpasses annen bruk innen kontor og forretning.

Bygget er i dag innredet til legekontor som følger:
Venterom, resepsjon, laboratorium, 10 stk. kontorer, større rom med dobbel dør ut, spiserom/møterom m/kjøkken, garderobe,
2 stk. wc, 1 stk HC wc, datarom, lager/arkiv, bøttekott og gang.

Utleier av eiendommen er eier av nærliggende nærings- og boligbebyggelse.
Bygget vil kunne tilpasses for ny leietaker etter nærmere avtale med utleier.

Eiendommen har god synlighet fra Trondheimsvegen og ligger strategisk plassert med nærhet til alle fasiliteter.

Beliggenhet

Det er flere etablerte næringsaktører i området. Kiwi og Europris er blant annet etablert med stor forretning rett på andre siden av Trondheimsvegen. Backe AS og Flexit Group AS har sitt hovedkontor i området.

Kort vei til av- og påkjøring E6, samt få minutter til Romerikssenteret.

Eiendommen ligger i et attraktivt sentrumsområde, hvor det på naboeiendommen ligger planer for en større utbygging i regi av Bane Nor Eiendom.

Tomten

Flat tomt opparbeidet med grøntarealer og asfalterte parkeringsarealer.

Adkomst

Innkjøring til eiendommen via Solbergvegen.

Off. Kommunikasjon

Kort vei til bussholdeplass, samt ca. 600 meter til Kløfta stasjon.

Hyppige tog- og bussavganger mot Oslo og Gardermoen fra Kløfta stasjon.

Parkering

Eiendommen har godt med utvendige p-plasser på asfaltert parkeringsplass. Parkeringsplassen med ca. 35 p- plasser benyttes sammen med leietaker av nabobygget. Leietaker av nabobygget benytter ca. 10 plasser.

Standard

Normal god standard.

Oppvarming

Regulering

Eiendommen er regulert til bolig/forretning/kontor og hører innunder reguleringsplan for «Kløfta sentrum» m.best., vedtatt 28.04.1997.

Visning

Etter avtale med megler. REF: 17027.

Overtakelse

Eiendommen kan fristilles for ny leietaker trolig høsten 2018, dog senest 01.01.2019.