Bestill prospekt

Eiendom: Kombinasjonsbygg - ca 1700 kvm haller + 500 kvm kontor Sentralt på Forus/Lura. Rimelig leie. - Vis Eiendom

Kontaktinformasjon:
• Jarle Holmen – 481 36 377

*
*